Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Vezetéselmélet és operatív iskolavezetés

Kurzuskód:
INT01013
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
INT0100, Vezetéselmélet és operatív iskolavezetés
Tárgyelem:
INT0100, Vezetéselmélet és operatív iskolavezetés
Oktató(k):
Óraszám:
félévre 20.00
Kreditek száma:
6
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A tantárgy tanításának céljai
Az intézmény szervezeti hatékony működtetéséhez, irányításához, változtatásaihoz és fejlesztéséhez szükséges időszerű vezetéselméleti ismeretek feldolgozása; tudás elsajátítása a hatásos cselekvést lehetővé tevő személyes vezetői képes-ségekről, kialakulásuk feltételeiről, a vezetői potenciál és a szervezet (embercsopor-tok) sikeres irányításának, mozgósításának kapcsolatáról; mindezekkel hozzájárulás a közoktatási intézményvezetéséhez szükséges emberi kapacitás kifejlesztéséhez.
Intenzív betekintés az iskolavezetés műveleteibe, az intézményi feladatok, problémák felismerésének és megoldásának módozataiba; a vezetői tevékenység és a stratégiai célok szoros kapcsolatának tudatosítása; az elméleti hozadékok és a gyakorlat egymásra hatásának feltárása; a csoport és a hallgatók személyes tapasztalatainak felszínre hozása és rendszerezése; a tervezés feladatai megoldásának elsajátítása.
A tantárgy tartalma
1. A vezetői tevékenység lényeges jegyei.
2. Vezetéselméleti iskolák és irányzatok (történeti és tartalmi megközelítés).
3. A vezetői sikerek forrásai: tulajdonságok, csoportdinamika, szervezeti szituáció; a vezetői befolyás érvényesülésének színterei.
4. A vezetés funkciói.
5. Az operatív vezetés fogalma, területei; az intézményvezető mindennapi tevékenysége.
6. A hatékony operatív vezetés: emberek és csoportok befolyásolása; motiváció és motiválás; időbeosztás, időkihasználás; az "önmenedzselő" vezető; a tervezés mint a "műveleti menedzsment" kiindulópontja; tervezés hosszú távra és rövid terminusra.
7. Műveletek a pedagógus "egyedek", csoportok együttműködésének kiváltására, a nevelőtestület teljesítőképességének maximálására.
8. Szabályozó dokumentumok az (iskola)intézményben: kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat, házirend, tantárgyfelosztás, órarend; elkésztésük kiindulópontjai, procedúrája, korrekt alkalmazásuk feltételei.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés