Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Intézményi gyakorlat, SZEG31

Kurzuskód:
INT00812
Kurzus típusa:
_Gyakorlat, _Minősítés
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
INT0080, Intézményi vagy önkormányzati gyakorlat
Tárgyelem:
INT0080, Intézményi gyakorlat
Oktató(k):
Óraszám:
félévre 15.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A gyakorlat célja
A hallgatók az intézményvezetők tevékenységének megfigyelésével, tanulmányozásával, elemzésével vezetési modelleket és mintákat lássanak, a gyakorlat el-végzése segítse őket az intézményvezetői szerep vállalásában és a hatékony intézményvezetés bizonyos eszközeinek, módszereinek elsajátításában. Az elméletben tanultak gyakorlatban történő tanulmányozása. Az adott intézmény tevékenység-rendszerének, működésének megismerése. Az intézményi gyakorlat középpontjában a vezető(k) tevékenysége áll, s nem az intézményi gyakorlat, illetve annak egy spe-ciális területe. Az intézmény komplex tevékenységrendszerét az intézményvezetői feladatrendszernek alávetve kell vizsgálni.
A gyakorlat tartalma
Az intézményi gyakorlat során feldolgozásra ajánlott témák:

1. Az intézményvezető rendszeres napi tevékenységének megfigyelése az intézmény vezetése során.
Lehetséges szempontok: a vezetői stílus, célkitűzés és tervezés, program- és tantervfejlesztés menedzselése, innováció, minőségbiztosítás menedzselése, PR és marketing, ellenőrzés, értékelés, kommunikáció, információrendszer ki-alakítása, gazdálkodás, források szerzése, elosztása, tanügyigazgatási feladatok, humánerőforrással való gazdálkodás.
2. A nevelés-oktatás légköre: azok a pszichológiai és fizikai tényezők, amelyek hatással vannak az intézményi légkörre, az iskolában élők és dolgozók hangulatára.
Lehetséges szempontok: intézményépület, kapcsolatok: pedagógus-gyerek, pedagógus-pedagógus stb. a nevelők szakmával való elégedettsége, szocializáció; fegyelem stb.
3. Tanulói eredmények, a gyerekek elé kitűzött explicit és implicit tanulmányi és szocializációs célok, illetve ezek teljesítése
Lehetséges szempontok: teljesítmény, teljesítményszorongás, önbecsülés, reális önértékelés és énkép, felelősség, állampolgárrá válás, tanulási attitűdök és motivációk.
4. Az oktatás-nevelés szerkezete: minden olyan elem és struktúra, amelyre szükség van az oktatási-nevelési program működtetéséhez és támogatásához.
Lehetséges szempontok: helyi tanterv, a tanulók/gyerekek csoportba sorolásának elvei, szempontjai, értékelése, differenciált oktatásszervezés, tanítási/nevelési/fejlesztési módszerek, házi feladatok, szervezetfejlesztés, csoportépítés, humánerőforrás-fejlesztés, tanári munka értékelése.
5. A közösség: a közösségen belüli törekvések, attitűdök, nyomások, meglévő feltételek, helyi szervezetek.
Lehetséges szempontok: mikrokörnyezet szocioökonómiai státusz, etnikai, nemzetiségi összetétel, fluktuáció, szülői támogatás, a tanulóknak nyújtott szolgáltatások.
6. Az intézmény szakmai kapcsolatrendszere, kontextusa: minden program, politikai, anyagi támogatás:
Lehetséges szempontok: szakmai programok (mentálhigiénés, környezetvédelmi stb.), szakmai kapcsolatok.
7. Az intézményvezető személyes elképzelései és tapasztalatai: szakmai előzmények, képzettség, más helyről származó releváns tapasztalatok.
Lehetséges szempontok: szakmai tapasztalatok, személyes életpálya, intézményfilozófia, iskoláról/óvodáról, oktatásról, nevelésről vallott nézetek.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés