Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Személyégfejlesztő és kommunikációs tréning, SZEG11

Kurzuskód:
AL01211
Kurzus típusa:
_Gyakorlat, _Minősítés
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
AL0120, Személyiségfejlesztő és kommunikációs tréning
Tárgyelem:
AL0120, Személyiségfejlesztő és kommunikációs tréning
Oktató(k):
Óraszám:
félévre 15.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A tréningek célja
A tréningek három célt tűznek ki maguk elé. A csapatépítés keretében megteremteni a lehetőségét, hogy a csoportba járó hallgatók jobban megismerjék egymást, közöttük munkakapcsolat alakuljon ki, amelyet a képzésen túli időben és témában is használnak. Másodsorban lehetőséget teremteni a tréning munkaforma saját élményen keresztül történő elsajátítására, a tapasztalati tanulás kínálta lehetőségek kihasználására. A teamben való dolgozás előnyeinek megtapasztalására, és ezen módszerek használatára a vezetői, illetve tanácsadói munkában. A harmadik terület a személyiségfejlődés, amely során a résztvevőknek lehetősége van az ön- és társismeret mélyítésére, a személyes hatékonyság technikának gyakorlására, kompetenciáik fejlesztésére.

A tréning célja
1. Csapatépítés.
2. A résztvevők önismeretének növelése, különös tekintettel a vezető és tanácsadói munka sajátosságaira.
3. A személyiség fejleszthetőségének, a fontos másik által adott visszajelzés jelentőségének tudatosítása.
4. A kommunikációs készségek felmérése és fejlesztése.
5. A szerep által meghatározott kommunikációs jellegzetességek felismertetése.
A tréning tartalma
1. Ismerkedés, csoportalakítás. A csoportos szabályalkotás technikájának sajátélményű tanulása.
2. Az együttműködéshez szüksége képességek összegyűjtése, beazonosításuk valós helyzetekben.
3. Team munka során a spontán vitt feladat és csapatfenntartó szerepek feltárása.
4. A verbális kommunikáció jellemzői. A leggyakoribb kommunikációs zavarok. A kom¬munikáció torzulása az interperszonális kapcsolatokban. A kommunikációt segítő módszerek gyakorlása (aktív hallgatás, segítő kérdések).
5. A meggyőző kommunikáció jellegzetességei, szerepe a vezetői és a tanácsadói/szakértői munkában.
6. A kommunikáció hitelessége, a metakommunikáció jelentősége. A saját me¬ta¬kommunikáció megtapasztalása video-tréning keretében.
7. Speciális kommunikációs helyzetek. Értekezlet-, megbeszélés-, vitavezetés. Alapvető tárgyalási technikák elsajátítása.
8. A moderáció mint speciális kommunikációs helyzet.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés