Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Szervezetelmélet és szerveze­ti kultúra, BP11

Kurzuskód:
AL00311
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
AL0030, Szervezetelmélet és szervezeti kultúra az oktatásban
Tárgyelem:
AL0030, Szervezetelmélet és szervezeti kultúra az oktatásban
Oktató(k):
Óraszám:
félévre 10.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy a szervezetelmélet legfontosabb ismereteit közvetíti. Célja megmutatni a hallgatóknak, hogy a szervezetek környezetükkel szoros kölcsönhatásban állnak; hogy jellemezhetőek a szervezet és környezet kapcsolata alapján. A különböző szervezeti modellek megismertetése segíti egy adott szervezet legfontosabb dimenzióinak azonosítását és a tipizálását. Támogatni kívánja a tantárgy a stratégiaalkotás és a szervezeti struktúra összekapcsolását, annak bemutatásával, hogy milyen logi-kai összefüggés áll fenn a struktúra, a célok, a folyamatok és a szervezeti szabályozás között.
A tantárgy tartalma
1. A szervezet mint racionális, társadalmi és nyílt rendszer.
1.1. A szervezetelmélet fejlődésének legfontosabb állomásai (és a szervezeti metaforák.
1.2. Szervezeti dimenziók.
1.3. A szervezetek kialakulását, működését és megváltoztatását befolyásoló tényezők.
2. Szervezeti struktúrák és formák.
2.1. Strukturális jellemezők. munkamegosztás, hatáskörmegosztás, koordináci ós eszközök, konfiguráció
2.2. Szervezeti alapformák (lineáris, funkcionális, törzskari, mátrix, divizionális).
2.3. A stratégia és a szervezeti struktúra kapcsolata.
3. Szervetek dekomponálása és differenciálódása; szervezettervezés. A cél, a folyamat, a szervezeti struktúra és a szervezet szabályozásának összefüggése.
4. A szervezeti kultúra fogalma, tartalma; a szervezeti kultúra szintjei, a szervezeti ultúra kialakításának/kialakulásának folyamata. A szervezeti kultúra jelei.
5. Kultúramodellek (Handy, Quinn).
6. Szervezeti klíma, a klíma és a kultúra kapcsolata
7. A kultúra elemzésének módszerei, a szervezeti kultúra megváltoztatása.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés