Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Etikai alapfogalmak

Kurzuskód:
SZB-V-Á-SZV082-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
SZB-V-Á-SZV08, Etikai problémák
Tárgyelem:
SZB-V-Á-SZV08, Etikai problémák szeminárium
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A kurzus bevezetést kíván nyújtani az etikai gondolkodás fogalomrendszerébe és problémavilágába. A bevezetés jellegű elméleti előadásokat követően (ethosz, morál, az etika funkciói, erkölcs és törvény, konvenció, erkölcs és megismerés, stb.) ’etikai szituációk’ elemzésére, illetve közös fogalom- és problémaértelmezésre kerül sor. A kurzus az erény, a boldogság, a jó és rossz, a bűn, a lelkiismeret, az igazságosság, a felelősség, a szabadság, az egyenlőség, a szeretet (erósz – philia – agapé ), stb. kérdésköreihez kapcsolódó művek és szövegrészletek interpretációja során az alapvető etikai fogalmak és problémák összefüggéseinek a feltárására törekszik. Az etikai ’értelmező’ funkciójának figyelembevételével elsősorban az etikai fogalmak történetiségének és mai relevanciájának a vizsgálatát tartja feladatának. Nem célja ugyanakkor az etikai gondolkodás történetének teljes áttekintése.

Irodalom:
Arisztotelész: Nikomakhoszi etika. I-II., V. VIII. IX, Európa Kiadó Bp. 1987.
Szent Ágoston: A boldog életről., A szabad akaratról. Bp. Európa Kiadó 1997.
Kant Az erkölcsök metafizikája. (Harmadik főrész, első szakasz) Az emberek kötelességéről
önmaga, mint veleszületett bírája iránt. Gondolat Bp. 1991.
Benjamin Constant: A régiek és a modernek szabadsága. Bp. Atlantisz. 1997.
André Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről. (A szeretet) Bp. Osiris 2001.
McIntaire, Alasdair: Az erény nyomában, Osiris, Bp., 1999.
Heller Ágnes.: Általános etika, Cserépfalvi, Bp.1994. (részletek)
Lábjegyzetek Platónhoz: A bűn. Szeged, 2004.
Lábjegyzetek Platónhoz: A lelkiismeret Szeged, 2006.
Lábjegyzetek Platónhoz: Az igazságosság. Szeged, 2009.

Követelmény / számonkérés / osztályzat:
Aktív órai részvétel. A megadott, illetve a félév során egyeztetett szakirodalom valemelyikének az értelmező feldolgozása. A félév végén írásbeli számonkérés a megadott szakirodalom alapján.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés