Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Oszmán hódítás és hódoltság a 16-17. századi Magyarországon

Kurzuskód:
TT05-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
{Hétfő 08:00-10:00}
Hol:
{107. tanterem}
Tantárgy:
TT, Történelem törzstárgyak
Tárgyelem:
TT, Koraújkori magyar
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
54
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
1) Oszmán hódítás és hódoltság Magyarországon (1526-1606)
heti 2 óra előadás
csak 1. félév
meghirdető: Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
(kért időpont: hétfő 8-10 vagy szerda: 8-10 történettud. szaktanterem)
kötelező és választott történészeknek, általánosan művelő kb. 1/3-a (20 fő)
max. 70 fő (ebből lehet 20 fő általánosan művelő is)

Kurzus leírás:
Az oszmán birodalom kialakulása; az oszmán állam fő jellemzői, a szultáni hatalom, az oszmán társadalom uralkodó csoportjai (portai, hivatali, katonai és kulturális) és alávetett, adózó népessége (ráják). Az oszmán hadsereg felépítése: reguláris (portai: janicsárok, portai szpáhik; tartományi csapatok, szpáhik; tüzérség) és irreguláris csapatok (akindzsik, müszellemek, gönüllük, tatárok stb.). Hódítási elméletek: akciórádiusz, szulejmáni ajánlat, szakaszos hódítás. A mohácsi csata és jelentősége. A kettős királyválasztás Magyarországon, oszmán intervenció (1529, 1532) és Buda megszállása, a szulejmáni rendezés. A végvári rendszer kiépülése. A klasszikus várháborúk (1543, 1551-52, 1566) és a drinápolyi béke. A török hódoltság közigazgatása, birtokrendszere, adórendszere; a Hódoltság élete és kultúrája. A 15 éves háború (1593-1606) kitörése, fő szakaszai, hadjáratai és jelentősége.

Irodalom:
előadások anyaga, kollokviumi irodalomjegyzék

Ágoston Gábor: A hódolt Magyarország. Magyarország krónikája 6. Budapest, 1992.
Fodor Pál: Magyarország és a török hódítás. Budapest, 1991.
Hegyi Klára: Egy birodalom végvidékén. Budapest, 1976.
Hegyi Klára: Török berendezkedés Magyarországon. Budapest, 1995.
Magyarország története III/1. (1526-1686). Főszerk. Pach Zsigmond Pál, szerk. R. Várkonyi Ágnes. Budapest, 1968.
Magyarország hadtörténete I. szerk. Borus József. Budapest, 1984.
Matúz József: Az Oszmán Birodalom története. Budapest, 1990.
Pálffy Géza: A tizenhatodik század története. Pannonica, 2000.
Sinkovics István (szerk.): Magyar történeti szöveggyűjtemény. II/1. (1526-1790). Budapest, 1968.
Szakály Ferenc: A mohácsi csata. Budapest, 1977.2
Szántó Imre: Küzdelem a török terjeszkedés ellen Magyarországon. Az 1551-52. évi várháborúk. Budapest, 1985.
Szántó Imre: A végvári rendszer kiépítése és fénykora Magyarországon (1541–1593) Budapest 1980.
Tóth Sándor László: A mezőkeresztesi csata és a tizenöt éves háború története. Szeged, 2000.
2) Mohácstól Zsitvatorokig: magyarországi oszmán hadjáratok (1526-1606)
2 óra szeminárium
meghirdető: Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
csak 1. félév
kötelező és választható történészeknek
max. 20 fő

Kurzus leírás:
Források és szakirodalom alapján az egyes hadjáratok bemutatása, elemzése. Az oszmán hadsereg felépítése, szervezete és működése. A mohácsi csata előzményei, lefolyása és jelentősége. Az 1529. évi (Bécs ostroma) és 1532. évi (Kőszeg védelme) oszmán hadjáratok. Buda megszállása 1541-ben és az 1543-45. évi oszmán hódítás. Az 1552. és 1566. évi hadjáratok és a drinápolyi béke. A 15 éves (hosszú) háború (1593-1606) kitörésének okai, egyes szakaszai, a mezőkeresztesi csata (1596) és a zsitvatoroki béke.

Irodalom:
részletes szemináriumi olvasmányjegyzék félév elején

fontosabb olvasmányok:
Dávid Géza-Fodor Pál: „Az ország ügye mindenek előtt való”. A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1544-1545, 1552). Budapest, 2005.
Fodor Pál: Magyarország és a török hódítás. Budapest, 1991.
Fodor Pál: A szultán és az aranyalma. Budapest, 2001.
Forgách Ferenc: Emlékirat Magyarország állapotáról Ferdinánd, János, Miksa királysága és II. János erdélyi fejedelemsége alatt. Ford. Borzsák István. Budapest, 1982. (Olcsó Könyvtár)
Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből. Ford. Juhász László. Budapest, 1962.
Magyarország hadtörténete I. szerk. Borús József. Budapest, 1984.
Matúz József: Az Oszmán Birodalom története. Budapest, 1990.
Mohács. Szerk. B. Szabó János. Budapest, 2006.
Sinkovics István: Magyar történeti szöveggyűjtemény II/1-2. (1526-1686). Budapest, 1968.
Szántó Imre: Küzdelem a török terjeszkedés ellen Magyarországon. Az 1551-52. évi várháborúk. Budapest, 1985.
Tóth Sándor László: A mezőkeresztesi csata és a tizenöt éves háború. Szeged, 2000.

Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés