Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Bevezetés a tanítás és a tanulás társadalmi összefüggéseibe

Kurzuskód:
PED-SN011-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
{Kedd 16:00-17:00}
Hol:
{Pedagógiai szeminárium}
Tantárgy:
PED-SN01, Bevezetés az oktatás és az iskola világába
Tárgyelem:
PED-SN01, Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe
Oktató(k):
Óraszám:
heti 1.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A tanulás és az intézményes oktatás szerepe a modern társadalmakban. Az oktatás gazdasági dimenziói, jelentősége az országok és régiók gazdasági versenyképességének javításában. Az oktatás-gazdaságtan, alapjai, a gazdasági szemlélet különböző elemei, beruházás az emberi tőkébe, hozzáadott érték-elemzések, költség-haszon elemzések, tudás-gazdaság, tudásmenedzsment. (Jánossy, Kornai, Schultz munkái.) A Lisszaboni folyamat és az EU oktatási-gazdasági törekvései.
A tudás és az iskolarendszer társadalmi meghatározottsága. Az oktatás szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklésében. (Bernstein, Bourdieau, Ferge, Pataki, Gazsó munkái.) Az esélyegyenlőség, a méltányosság, az inkluzivitás és az integráció fogalma.
Az oktatás társadalmi kontrollja. Az oktatás tanulmányozásának interdiszciplináris forrásai. A kibernetikai és a rendszerelméleti eszközök, a szabályozás fogalma, rendszerelemzés.
Kötelező olvasmányok:
Bruner, J. S. (2004): Az oktatás kultúrája. Gondolat, Budapest.
Csapó Benő (2002): Az osztályok közötti különbség és a pedagógiai hozzáadott érték. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest. 269-297.
Csapó Benő (2004): A tudásvagyon újratermelése. Magyar Tudomány, 11. sz. 1233-1239.
Csapó Benő (2004): Az iskolai osztályok közötti különbségek és az oktatási rendszer demokratizálása. In: Csapó Benő: Tudás és iskola. Műszaki Kiadó, Budapest. 225-241.
Delors, J. (1997): Oktatás - rejtett kincs: A Jacques Delors vezette Nemzetközi Bizottság jelentése az UNESCO-nak az oktatás XXI. századra vonatkozó kérdéseiről. Osiris - Magyar Unesco Bizottság, Budapest.
Nagy József (1979): Köznevelés és rendszerszemlélet. OOK, Veszprém.
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés