Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Kereszténység

Kurzuskód:
BALVÁL1-4
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
BALVÁL, Választható bölcsészettudományi stúdium
Tárgyelem:
BALVÁL, Választható bölcsészettudományi stúdium (előadás)
Oktató(k):
Óraszám:
félévre 20.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
35
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A kurzus a kereszténység, mint szellem- és vallástörténeti létező ideológiai, vallási, történeti dimenzióinak kereteit, alapvetéseit mutatja be – integráltan kezelve a jelenségcsoport történelmi léptékű irányzatait, azok kialakulásának, fejlődésének ívét. Kiemelt célja, hogy bemutassa azokat a belső elvi és tapasztalati dinamizmusokat, tantételeket, melyek a jelenséget ma is jellemzik, különös tekintettel a XXI. században is közfigyelemnek örvendő következményekre. A bemutatásban kiemelt szerepet kap a jelenségcsoport társadalomtörténeti szerepének taglalása, annak formálódása az utóbbi két évezredben.
Bemutatásra kerül a történelmi, vallási alapok tisztázását követően a kereszténység, mint mozgalmi jelenség elterjedése, a Római Birodalomban tetten érhető meggyökerezése. A kánoni folyamat, valamint az első közösségi (szinódusi) hitvallás-alkotási folyamatok. Az isteni személyek, természetükről szóló általános tanítások, az ehhez kapcsolódó szakadások, eretnekségek. A párhuzamos vallási típusú mozgalmi jelenségek, ezekhez köthető szakadások, eretnekségek. A kegyelemtan és az eszkatológia fejlődési folyamatai, az ebből kinövő szakadások, mozgalmak. Az egyház kialakulása, egyházfogalmak tisztázása, az egyháztani értelmezésekhez kötődő értelmezési variánsok, az ezekből kifejlődő szakadások, fejlődési folyamatok. Kérdéses témák: a szentségek, szentelmények, illetve a Mária-szerep.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés