Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Bevezetés az etikába

Kurzuskód:
SZB-A-21-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
SZB-A-2, Bevezetés az etikába
Tárgyelem:
SZB-A-2, Bevezetés az etikába
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
4
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Cím: Bevezetés az etikába
Előadó: Mogyoródi Emese
Óraszám: heti 2 óra
Számonkérés formája: 2 ZH és/vagy írásbeli kollokvium
Helye az oktatási struktúrán belül: SZB-A21

Leírás:
Az előadás az ókori görögség válogatott szövegein (a homéroszi eposzok, a klasszikus kori tragédiák, Platón néhány műve) keresztül betekintést nyújt a nyugati kultúra bölcsőjében felvetődő etikai kérdésekbe, problémákba és fogalmakba, amelyek meghatározó módon hatottak kultúránk későbbi szakaszaiban is. Az etikai problémák értelmezhetetlenek komplex történelmi, társadalom- és kultúrtörténeti beágyazottságuk ismerete nélkül, ezért a kurzus egyúttal általános kultúrtörténeti bevezetőül szolgál az európai hagyomány klasszikus alapjainak megismeréséhez is.
Értékelés:
Megajánlott jegyet két írásbeli, a félév közepén és végén megírandó zárthelyi dolgozattal lehet szerezni (elővizsga). Írásbeli kollokviumra abban az esetben kerül sor, ha a hallgató nem írta meg mind a két zárhelyi dolgozatot, vagy megírta, de átlaguk elégtelen, vagy nem fogadja el a ZH-k alapján megajánlott jegyet, és kollokválni kíván a vizsgaidőszakban.
Kurzustematika:
1-2. Bevezetés: a görögség történeti korszakai
3-7. A homéroszi társadalom morálpszichológiája ¬— jogi és erkölcsi alapfogalmak és problémák
8-9. Erkölcsi kérdések a görög tragédiákban — Aiszkhülosz
10-11. Erkölcsi kérdések a görög tragédiákban — Szophoklész
12-14. A klasszikus kor erkölcs-felfogása (Szókratész, Platón)
Kötelező irodalom:
Aiszkhülosz: Oreszteia (Agamemnón, Áldozatvivők, Eumeniszek) (Bármilyen kiadásban.)
Bárány István: Bevezetés a görög bölcseletbe. VI-XII. fejezet: http://szabadbolcseszet.elte.hu
Dodds, E. R.: A görögség és az irracionalitás. Ford. Hajdu Péter. Gond-Cura Alapítvány - Palatinus Kiadó, Budapest 2002. 13-67. o.
Finley, M. I.: Odüsszeusz világa. Európa, Budapest, 1985. 157-214. o.
Karsai György: Antigoné hősiessége. In Uő: A szép és a szörnyeteg. Osiris kiadó, Budapest 1999. 25-49. o.
Mogyoródi Emese: Szabadság és erkölcsiség a homéroszi világban. Ókor VI/1-2 (2007) 3-11. o.
Platón: Szókratész védőbeszéde, Kritón (Lehetőleg a következő kiadás: Atlantisz kiadó, Budapest 2005).
Simon Attila: Antigoné és Kreón törvénye. Ókor VI/1-2 (2007) 51-60. o.
Szophoklész: Antigoné, Oidipusz király (Lehetőleg a következő kiadás: Matúra sorozat. Ikon kiadó, 1994.)
Ajánlott irodalom:
Falus Róbert: Az ókori görög irodalom története. 1-2. köt. Gondolat, Budapest, 1964.
Homérosz: Íliasz I-II., IX., XXIV. ének
Karsai György: Homérosz — Íliasz. Talentum műelemzések. Akkord Kiadó, Budapest 1998.

Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés