Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Szakdolgozati szeminárium 1

Kurzuskód:
SOCMA-C31-6
Kurzus típusa:
_Konzultációs gyakorlat, _Aláírás
Mikor:
{Péntek 08:30-10:00}
Hol:
{Szociológiai labor (PE222)}
Tantárgy:
SOCMA-C3, Szakdolgozat-előkészítő műhelyszeminárium
Tárgyelem:
SOCMA-C3, Szakdolgozat-előkészítő műhelyszeminárium
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
0
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Ajánlott szakdolgozati témák listája (ill. más, szabadon választott témák)

Dr. Balog Iván:
- Zsidók iránti attitűdök Magyarországon
- A roma kisebbség megítélése hazánkban
- Magyar nemzettudat, magyar nacionalizmus
- Az idegenekhez való viszony alakulása országunkban
- Nemi egyenlőtlenségek a munkaerőpiacon és a közéletben
- Ifjúsági korszakváltás a magyar fiatalok körében
- Értékrend
- Igazságosság

Dr. Feleky Gábor
- Társadalmi rétegződés, társadalmi csoportok
- Társadalmi csoport hovatartozás, önelhelyezés, önbesorolás
- Társadalmi csoportokhoz, népcsoportokhoz, idegenekhez való viszony
- Társadalmi egyenlőtlenségek
- Pártpreferenciák
- Vallás, vallásosság
- Tájékozottság és részvételi/beleszólási szándék közügyekben

Dr. Katona Péter
- Anyagi helyzet, jövedelmi viszonyok
- Szegénység, szegények megítélése
- Szociálpolitika, társadalompolitika, társadalmi csoportok állami támogatása

Lencsés Gyula
- Művészetszociológia
- A kultúra szociológiája
- Fogyasztói magatartás
- Kulturális fogyasztás
- Zenei szubkultúrák
- Szabadidős aktivitás
- Értékrend

Lőrinczi János
Az OECD országok oktatási rendszereinek összehasonlító vizsgálata.
- tudás-teljesítmény
- teljesítmény-szegregáció
- településtípus szerinti különbségek
- az ESCS különbségei
Használandók a PISA 2000, 2003 és 2006 tanulói és intézményi adatai.
A hazai közoktatási rendszer vizsgálata a tanulók tudás-teljesítményének szempontjából.
- intézmények közötti és intézményen belüli teljesítmény-szegregáció
- a tanulók teljesítmény különbségei településtípusonként
- a családi háttér hatása a teljesítményre
Használandók az OKM 2003, 2004 és 2006 tanulói és iskolai (intézményi) adatai.
"Szeged Studies" témák.
Használandók a "Szeged" vizsgálatok adatai 2000-2008-ig.

Dr. Pászka Imre
- Családi karrierminták az élettörténetek tükrében (interjús adatgyűjtés alapján)
- Szabadidő kihasználásának formái és módozatai a szegedi egyetemisták körében (kérdőív plusz interjú és megfigyelések alapján)
- Deviáns attitűdök és viselkedésformák a szegedi középiskolás tanulók körében
- A felnőtt szórakozóhelyeken használt beszélgetési zsargonok és azok értelmezése
(közvetlen megfigyelési eszközök)
- A családi és munkahelyi konfliktusok kölcsönhatása (interjús adatgyűjtés)
- A városi lakónegyedek és kerületekben tapasztalható szubkultúrák különbözősége
illetve azonossága. (kérdőív és interjútechnika használata)
- A nagyvárost övező falusi környezet lakóinak szubjektív tapasztalata, élménye a
városról és annak lakóiról (interjú technika)
- Kik napjaink ingázói, változott-e a kétlakiság minősége (kérdőíves, interjús adatbázis
alapján)
- A valóság megtapasztalásának manipulációi a hétköznapi dialógusokban - hitek,
tévhitek (interjús adatbázis, sajtóelemzés)

Rácz Attila
Városszociológiai vizsgálatok elsősorban a Szeged Studies 2000-2008 adatbázis alapján
- Társadalmi távolság
- Migráció
- Ingatlanpiaci helyzet
- Társadalmi rétegződés, térbeli elkülönülés

Dr. Utasi Ágnes
- Életstílusok és fogyasztási preferenciák
- Életstílusok és értékpreferenciák
- Társadalmi kapcsolatok
- Közösségi kapcsolatok
- Házasság, partnerkapcsolati szolidaritás
- Társadalmi integráció
- Társadalmi szolidaritás
- Életminőség
- Barátság, magántársaság

Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés