Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Művészetszociológia

Kurzuskód:
SOCMA-C15-1
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
{Hétfő 18:00-19:30}
Hol:
{Szociológia Tanszék tanterem (PE223)}
Tantárgy:
SOCMA-C1, Szakszociológa
Tárgyelem:
SOCMA-C1, Művészetszociológia
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Sociology of Art
A kurzus célja a művészet társadalmi szerepének, társadalmi beágyazottságának bemutatása.

MÓDSZER:
Főbb témák:
1..A művészetszociológia fogalma, témakörei
2. Magaskultúra, tömegkultúra, szubkultúrák
3. Művészi ízlés. A befogadó és a közvetítő szerepe
4. A művészet, mint áru.
5. A művészet közvetítésének intézményrendszere
6. Filmszociológia.
7. Képzőművészet-szociológia
8. Zeneszociológia. Zenehallgatói típusok.
9. Olvasásszociológia
11. Színházszociológia
11. A művész helye a társadalomban.
12. A mű szociológiai értelmezése

Fontosabb irodalmak:
Józsa P. szerk.: Művészetszociológia., KJK 1978
Hauser Arnold: A művészettörténet filozófiája. Gondolat, 1980
Wessely A., szerk.: A kultúra szociológiája. Osiris 1998
Házas Nikoletta, szerk.: Változó művészetfogalom. Kijárat Kiadó 2001
Hauser Arnold: A művészet szociológiája. Gondolat 1982
Adorno-Horkheimer: A felvilágosodás dialektikája. Gondolat-Atlantisz, 1990
Adorno: A művészet és a művészetek. Helikon 1998
Jacques Maquet: Az esztétikai tapasztalat, Csokonai Kiadó 2003
S. Nagy Katalin: Művészetszociológia. I - II. Bp. Tankönyvkiadó, 1990. 1994
Kamarás István: Az irodalmi mű befogadása. Gondolat 2007
S.Nagy Katalin: Mű – művészek – befogadás. Gondolat 2007


ÉRTÉKELÉS:
A kurzus teljesítésének feltételei:
a) Az órákon való aktív részvétel b) A kötelező irodalmak elolvasása, és ezen szövegekről hetente egy oldalas írásos élménybeszámoló beadása
Az élménybeszámolókat azon az órán kérem, amikor az adott téma sorra kerül. Egy hetes késés 1 hibapontot ér.
6 hibapontonként a gyakorlati jegy egy osztályzattal csökken.
c) Referátum tartása a tematikában szereplő valamelyik témából.
d) Szemináriumi dolgozat elkészítése a referátumhoz kapcsolódóan
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés