Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

**Modern politikai eszmék

Kurzuskód:
SOCBA-H11-8
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
{Hétfő 10:00-11:30}
Hol:
{Szociológia Tanszék tanterem (PE223)}
Tantárgy:
SOCBA-H1, MA orientáció
Tárgyelem:
SOCBA-H1, MA orientáció (három kurzus, 3x3 kredit)
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Modern Political Ideas
Az oktatás keretében a XIX. és a XX. századi modern társadalmi problémákhoz kapcsolódó politikai elméletek és ideológiai irányzatok, a mai kor kihívásaira adott elméleti válaszok vizsgálata kerül előtérbe. Ennek kapcsán kitérünk a főbb eszmetörténeti irányzatok tematikus összefoglalására, a konzervativizmus, a liberalizmus, a szocializmus elmélet, az anarchizmus, a nacionalizmus, a populizmus stb. általános jellemvonásainak, elveinek és alapkategóriáinak elemzésére éppúgy, mint modern formáinak vizsgálatára. A stúdium, reményeink szerint, hasznos ismeretekkel szolgál a hallgatók számára a nemzetközi viszonyok és a politika világában való jobb eligazodáshoz.
Tematika
1. A politikai eszmék és ideológiák csoportosítási lehetőségei. Program és állapot ideológiák
2. A konzervativizmus történeti gyökerei és általános jellemzői
3. A liberális gondolkodás kialakulása és eszmerendszere
4. A szocializmus-elmélet jellemzői, irányzatai és alakváltozásai
6. Az anarchizmus és társadalomfilozófiája
7. A nacionalizmus eszmerendszere és megközelítési módjai
8. A populizmus és megnyilvánulási formái
9. A totalitarizmus-elméletek és főbb jellemzői
10. Viták és elméletek a demokráciáról
11. Szociális és jóléti társadalomelméletek
12. A posztmodern és az új társadalmi mozgalmak elméleti alapjai
13. Összefoglalás

Kötelező irodalom
az előadások anyaga
Bozóki András: Politikai ideológiák. In Gallai – Török (szerk.): Politika és politikatudomány, Aula, 2003. 97-147.o.
Gyurgyák János: Politikai ideológiák. In Gyurgyák János (szerk.): Mi a politika? Osiris, 2004.
Bayer József: A politikai gondolkodás története, Osiris, 2005.352-402.o.

Ajánlott irodalom
Szabó Miklós: Politikai kultúra Magyarországon 1896-1986, Atlantis, Medvetánc könyvek, 1989.
Nisbet, Robert: Konzervativizmus: álom és valóság, Tanulmány Kiadó, Pécs, 1996.
Mannheim Károly: A konzervativizmus, Cserépfalvi, 1994. 51-94.o.
Gray, John: Liberalizmus, Tanulmány Kiadó, 1996.
Mill, J. St.: A szabadságról, Magyar Helikon, 1980.
Berlin: John Stuart Mill és az élet céljai In: Négy esszé a szabadságról, Európa, 1990. 444-513.o.
Cropsey, Joseph: Karl Marx, In Strauss – Cropsey: A politikai filozófia története, Európa, 1994. 412-450.o.
Bozóki András - Sükösd Miklós (szerk.): Anarchizmus, Századvég, 1991. 45-60.o. 112-125.o. 442-518.o.
Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmus elméletek, Rejtjel, 2004.
Gellner, E.: A nemzetek és a nacionalizmus, Napvilág, 2009.
Lukacs, J.: Demokrácia és populizmus : félelem és gyűlölet, Európa, 2008.
Fisichella, D. A politikatudomány alapjai, Innovációs Centrum, Miskolc, 1994. a totalitarizmusról szóló fejezet
Dahl, Robert: A pluralista demokrácia dilemmái, Osiris, 1996.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés