Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Ifjúságszociológia

Kurzuskód:
SOCBA-F12-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
{Szerda 14:00-16:00}
Hol:
{Szociológiai labor (PE222)}
Tantárgy:
SOCBA-F1, Szakszociológia (12-18 kredit)
Tárgyelem:
SOCBA-F1, Ifjúságszociológia
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Az előadások központi kérdése a civilizációs korszakváltás és ifjúság. Foglalkozunk a két ifjúsági korszakkal: átmeneti és iskolai ifjúságkorszakkal. Tárgyaljuk az ifjúsági korszakváltás kérdését Nyugat és Kelet-Európában. Elemzésünkben a magyar és nyugat – német fiatalok empirikus összehasonlító vizsgálatából indulunk ki. Vizsgáljuk az ifjúsági korszakváltás alakulás kérdését a nyolcvanas évek Magyarországán, majd felgyorsulását a kilencvenes évektől napjainkig. Feltárjuk a korszakváltás legfontosabb dimenzióit: A családhoz, iskolához és munkahelyhez, kulturális intézményeknek és az intézményekhez való viszonyt. Kiemelten foglalkozunk a fiatalok médiához és fogyasztáshoz való viszonyáva, az ifjúsági életutak megváltozásával, valamint az ifjúsági kultúra.
Az ifjúsági korszakváltás kérdését globalizációval összefüggésben tárgyaljuk. Külön hangsúly helyezünk a kockázati világ táradalom és individualizáció, valamint az. informatika és a hálózati társadalom kialakulásának témaköreire. Továbbá vizsgáljuk a magyar társadalom átalakulásának és ifjúságnak a kérdésköreit: a munkanélküliségi és szabadidős forgatókönyvek középosztályosodással és származási, regionális, etnikai egyenlőtlenségekkel való összefüggését.
A kurzust az új ifjúsági réteg kialakulásának problémájával zárjuk. Tárgyaljuk az új ifjúsági réteg karakterisztikus vonásait. az életutak változását: normál és választásos életút. Értékorientációk változását: az előítéletek – és erőszak, összefüggését az ifjúsági identitás és identitás válság kérdését továbbá a politikai cselekvési minták változásának fő tendenciáit. Végül kitérünk a fiatalok feszültségoldó technikák használatára: dohányzás, alkohol, drog.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés