Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Bevezetés a közjogba

Kurzuskód:
SOCBA-E41-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
{Szerda 08:00-09:30}
Hol:
{Szociológia Tanszék tanterem (PE223)}
Tantárgy:
SOCBA-E4, Bevezetés a közjogba
Tárgyelem:
SOCBA-E4, Bevezetés a közjogba
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Bevezetés a közjogba

A tantárgy oktatásának elsődlegesen is az a célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a magyarországi közjogi berendezkedés alapvető jogintézményeivel és ezen intézmények működési, szabályozási mechanizmusával. Alapszintű közjogi ismeretek ugyanis elengedhetetlenül szükségesek ma már minden felsőfokú végzettséggel rendelkező személy részére, különösen pedig olyan szakterületen, ami egyébként is rendkívül közel áll a közjogtudományokhoz, mint ahogyan a szociológia is.
A tantárgy oktatásával igyekszünk olyan általános ismereteket átadni a hallgatóknak, melyek elsősorban azt szolgálják, hogy a társadalmi folyamatokat a közjog oldaláról is áttekinthetik, valamint akár még a szociológia tudományával közeli tudományterület mélyebb megismerésébe is bebocsátást nyerhetnek, ezzel elősegíthetik önmaguk számára a későbbi, ágazati szociológiai ismeretek megszerzését.
A szociológia és a jogtudomány, ez utóbbin belül a közjogtudomány rokon területek. Mindkettő társadalomtudomány, és mindkettőben az egyén és a társadalom egymáshoz való viszonya fontos vizsgálati szempont, legfeljebb más más módszerekkel. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy a szociológus hallgatók szerezhessenek olyan ismereteket, amelyek birtokában otthonosan mozognak majd a közjogtudományok területén is, felhasználhatják tanulmányiak és gyakorlati tevékenységük során ezen ismereteket.
Előadásokra lebontott tematika:
1. A közjog és a magánjog elhatárolása, az alkotmány és az alkotmányosság
2. A magyar alkotmány vázlatos történelme napjainkig
3. A jogforrások
4. A szuverenitás kérdése.
5 Választási rendszer és a népszavazás
6. Státuszjogok
7. Az Országgyűlés közjogi helyzete
8. A köztársasági elnök, és az ombudsmanok
9. A kormányzás, kormányformák, Magyarország kormányzati rendszerei
10. Az Alkotmánybíróság ismérvei
11. Az önkormányzatok
12. Az igazságszolgáltatás és az ügyészségek
13. Legfontosabb jogok és kötelességek

Felkészülés lehetősége:
Trócsányi László - Schanda Balázs: Bevezetés az Alkotmányjogba
Kiss Barna: Alkotmányjogi alapismeretek
Sári János: Alapjogok
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
Az előadáson elhangzottak
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés