Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

A megfigyelés

Kurzuskód:
SOCBA-D12-1
Kurzus típusa:
_Gyakorlat, _Gyakorlati jegy
Mikor:
{Kedd 08:00-09:30}
Hol:
{Szociológia Tanszék tanterem (PE223)}
Tantárgy:
SOCBA-D1, Kvalitatív társadalomkutatás
Tárgyelem:
SOCBA-D1, A megfigyelés
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
The participation observation method
A kurzus célja, hogy a kvalitatív társadalomkutatások egyik alapvető módszerét, a megfigyelést, megismerjük, gyakoroljuk. Szemügyre vesszük hozadékait és sajátosságait, lehetséges felhasználási területeit.

Tematika
1.A hétköznapi és tudományos megfigyelés
2.A megfigyelés célja és tárgya
3.Elméleti megfontolások
a.A kultúra fogalmai
b.Kulturális relativizmus vs. etnocentrizmus
c.Hermeneutika és holisztikus szemlélet
d.Interpretáció kérdései
4.Terepmunka
5.A megfigyelői szerepek
6.Terepmunkanapló és írás
7.Emlékezet és interpretáció
8.Etikai kérdések

Irodalomjegyzék
Babbie, E.(1996) A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, 1996. 26-59, 303-337, 524-548.
Clifford, J. (1994) Részleges igazságok. Helikon 1999/4 494-514.
Geertz, C. (2001) Sűrű leírás. Út a kultúra értelmező elméletéhez. In: Geertz, C.: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Osiris, Budapest 194-226.
Harman, L. D. (1998) Közöttük lenni: megfigyelés és marginalitás. In: Bíró J. (szerk.): Deviációk. Válogatott tanulmányok. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó. 60-92.
Hoyer M. (1998) A résztvevő-megfigyelői szerep sajátosságai drogfogyasztók etnográfiai vizsgálatában. In: Hanák - Neményi (szerk.): Szociológia - emberközelben Bp., 1998. 153-166.
Letenyei L. (2005) Településkutatás. Budapest. L’Harmattan.
Régi Tamás (2004) Afrikai terepmunkáim néhány érdemi módszertani tapasztalata. http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2004_03/cikk.php?id=12
San Román, T. (2004) A megérzéstől a megerősítésig: a terepmunka az antropológiában. In: Letenyei L. (szerk.): Településkutatás. Szöveggyűjtemény. Budapest: L’Harmattan Kiadó. 359-369.
White, H. (1996) A narrativitás szerepe a valóság reprezentációjában. AETAS 1. www.lib.jgytf.u-szeged.hu/aetas/

Értékelés: gyakorlati jegy
A gyakorlati jegy egy min. 4 oldalas terepnapló értékelése, mely napló tulajdonképp egy 10 perces megfigyelés leírása; a hely, jelenet és interakció értelmező megjelenítése, a gyakorlaton elhangzó szempontok figyelembevételével.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés