Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Matematikai statisztika I.

Kurzuskód:
SOCMA-KÜL-D331-1
Kurzus típusa:
_Gyakorlat, _Beszámoló háromfokozatú
Mikor:
{Péntek 10:00-11:30}
Hol:
{PET.11A tanterem}
Tantárgy:
SOCMA-KÜL, Különbözeti kurzusok
Tárgyelem:
SOCMA-KÜL, Matematikai statisztika és adatelemzés I.
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
4
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Matematikai statisztika 1.
Gyakorlat

SOCBA-D31

Lencsés Gyula SZTE BTK Szociológia Tanszék

Szeged, Petőfi sgt. 30-34. II. em. 224

lencses@socio.u-szeged.hu

Leírás
Az empirikus szociológiai kutatásokhoz szükséges statisztikai eszköztár megismerése, alkalmazásának elsajátítása.

A tananyag a kötelező irodalomként megadott könyv (a továbbiakban VA) válogatott fejezeteire épül.

A kijelölt részek helyenként tartalmaznak a MiniStat program kezelésére vonatkozó ismereteket is.

Ezeket nem kell tudni, mivel ezt a programot a gyakorlaton sem használjuk.

A tananyag mélyebb megértését azonban elősegítheti ezeknek a példáknak az áttekintése.

Tematika
1. Megfigyelési egység, populáció, minta, statisztikai változó, mérés, mérési skálák.

VA: 15-23, 29-45


2. Elméleti középértékek és szóródási mutatók, a mintabeli középértékek és szóródási mutatók.

VA: 47-79


3. Valószínűségeloszlás, véletlen változók. A normális eloszlás, a standard normális eloszlás táblázatának használata. A binomiális eloszlás. VA: 85-103, 112-113


4. Pontbecslés és intervallumbecslés. Intervallumbecslés az átlagra. Az átlag standard hibája.

Konfidencia-intervallum az átlagra. VA: 125-140


5. A statisztikai hipotézisvizsgálatok általános menete, statisztikai próba, nullhipotézis, ellenhipotézis, elsőfajú hiba, másodfajú hiba, a próba ereje, egyoldalú és kétoldalú próba.

Az u-próba. VA: 153-173


6. Az egymintás t-próba, a páros mintás t-próba. VA: 179-186, 209-212


7. A Wilcoxon-próba és az előjel-próba. VA: 196-205


8. A független kétmintás t-próba, a Welch-próba és a Mann-Whitney-próba.

A Fischer-féle F-próba és a Levene-próba. VA: 229-239, 250-252, 259-263


9. Az egyszempontos varianciaanalízis, a varianciaanalízis utóelemzései. VA: 345-353, 359-366, 371-376


10. A Kruskal-Wallis- és a Friedman-próba. VA: 383-391


11. Diszkrét változók eloszlásvizsgálata. Eloszlásvizsgálat khí-négyzet próbával. VA: 425-434

Kötelező irodalom:

Vargha András (2000): Matematikai statisztika: pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal. Pólya Kiadó, Budapest.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés