Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Finn nyelv kezdőknek 1.

Kurzuskód:
XA0021-3
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
XA0020, Általánosan művelő tárgyak kredites
Tárgyelem:
XA0020, Általánosan művelő tárgyak kredites
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
20
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A kurzus célja a finn nyelv alapszintű ismeretének elsajátítása. Az oktatás a Suomea suomeksi I. és a Suomen harjoituksia I. című könyvre épül, de emellett használunk más könyvekből származó szövegeket, illetve feladatokat is.

Követelmények:

- az óra rendszeres látogatása (maximum 2 hiányzás, 3-6 hiányzás esetén beszámoló a féléves anyagból, 6-nál több hiányzás esetén a gyakorlati jegy elégtelen)
- a dolgozatok eredményes megírása
- a beadandó házi feladatok elvégzése
- aktív órai munka

Tankönyv:

Nuutinen, Olli (1994): Suomea suomeksi I. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
Hämäläinen, Eila (1993): Suomen harjoituksia I. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
/Kenttälä, Marjukka (1998): Kieli käyttöön. Suomen kielen alkeisoppikirja. Yliopistopaino, Helsinki./

Témakörök:

- köszönés, bemutatkozás, udvariassági kifejezések
- színnevek, melléknevek
- tájékozódás térben és időben
- számnevek
- a család
- vásárlás

Az elsajátítandó nyelvtani anyag:

- a finn nyelv általános jellemzői
- állítás, tagadás, kiegészítendő és eldöntendő kérdés
- a névszók fokváltakozása
- a partitívusz képzése és használata
- a helyjelölő esetek
- a birtokos eset
- a létige ragozása
- az 1. igetípus


Bíró Bernadett
Szeged, 2006. szeptember 12.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés