Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Spanish Phonetics and Spelling

Kurzuskód:
XSE041-RSPN21
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
XSE040, Erasmus tárgy 4 kredites
Tárgyelem:
XSE040, Erasmus tárgy 4 kredites
Oktató(k):
Óraszám:
heti 1.00
Kreditek száma:
4
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
FONÉTICA, FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA DEL ESPAÑOL
1. Fonética, fonología y ortografía. Conceptos básicos. Sonidos, fonemas, alófonos y letras.
2. Anatomía de la producción de los sonidos. Los órganos de respiración, los órganos de fonación y los órganos de articulación
3. Las cualidades físicas de la voz. El tono, el timbre, la intensidad y la duración
4. Criterios de la clasificación de los sonidos del español. Vocales y consonantes. Punto de articulación, modo de articulación, acción del velo del paladar y acción de las cuerdas vocales
5. Clasificación de los sonidos vocálicos del español
6. Clasificación de los sonidos consonánticos del español
7. Conjuntos de sonidos: la sílaba, los diptongos, los triptongos y los hiatos.
8. Fonología del español: los rasgos distintivos y los fonemas
9. Clasificación de los fonemas vocálicos del español
10. Clasificación de los fonemas consonánticos del español
11. Rasgos suprasegmentales. El grupo fónico. La entonación. Acento y tilde.
12. Normas ortográficas. Relación entre sonido, fonema y letra. Las normas de acentuación.
Bibliografía básica
ALARCOS LLORACH, Emilio (1994): Gramática de la lengua española. Madrid, Real Academia Española/Espasa-Calpe.
GÓMEZ TORREGO, Leonardo (1989): Manual del español correcto, I y II. Madrid, Arco/Libros.
Navarro Tomás, Tomás: Manual de pronunciación española, Madrid, CSIC, 1990.
QUILIS, Antonio (1997): Curso de fonética y fonología españolas. Madrid. Pricipios de fonética y fonología
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés