Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

MA A hispán világ eszmetörténete 2.

Kurzuskód:
SPA-M-NSZM2-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
SPA-M-NSZM, Művelődéstörténet
Tárgyelem:
SPA-M-NSZM, A hispán világ eszmetörténete 2
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
E program előadás formájában a spanyol és a spanyol-amerikai eszmetörténet kölcsönhatásban történő fejlődését szándékozik bemutatni, súlypontozva a közös, a fejlődésben jelentős korszakokra. A téma tárgyalása alapozásként a középkori gondolkodókkal kezdődik. Majd a XVI-XVIII. század során az Újvilág felvetette, szélesebb dimenziójú új problémák, az abszolutizmus-rendiség konfliktus, az arbitristák, az utópiák, mint a modern gondolkodás előzményei jelennek meg. A XIX-XX. században többek között a napóleoni, a spanyol-amerikai függetlenségi háborúk, 1898, illetve a világháborúk hatására a különböző eszmetörténeti vonulatok központi gondolatai: az elmaradottság, a nemzeti identitás és a modernizáció lehetőségei és útjai, illetve ennek spanyol-amerikai etnikai vonatkozásai (indigenismo, negrismo). Külön témakört jelent a kisnemzetek (baszk, katalán, gallego) identitástudatának és törekvéseiknek a bemutatása. A jelenkori, 1960 utáni periódusban a társadalomkritikai irányzatok, a radikális gondolkodók, az új utakat kereső gondolatmenetek, illetve a diktatúrákat legitimáló eszmék jelentenek önálló fejezetet.

Irodalom:
Scholz László: Ariel és Kalibán. A latin-amerikai esszé klasszikusai. Budapest, 1984.
José Luis Abellán: Historia crítica del pensamiento espańol.T.1- 2. Madrid, 1979
Anderle Ádám: Modernización e identidad en América Latina. Szeged, 2005. SZTE, Egyetemi Kiadó
Anderle Ádám: Nemzettudat és kontinentalizmus Latin-Amerikában a XIX. és a XX. században. Budapest, 1989.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés