Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Bevezetés a frazeológiába

Kurzuskód:
TO-MAGTSZV01-2
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
TO-MAGTSZV, Szabadon választható tárgyak
Tárgyelem:
TO-MAGTSZV, Szabadon választható tárgyak 1.
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Bevezetés a frazeológiába


1. A frazeológia tárgya
2. A frazeológiai egységek meghatározásának és osztályozásának nehézségei (polilexikalitás, lexikális rögzültség, pszicholingvisztikai rögzültség, strukturális rögzültség, prgamatikai rögzültség, idiomatikus jelleg)
3. A frazeológiai egységek osztályozása (a kommunikációs funkciók alapján; szintaktikai viselkedésük alapján; a kifejezések szófaji értéke alapján; szemantikai viselkedésük alapján; szerkezeti-szemantikai keverékosztályozás)
4. A közmondások
5. A frazeológiai egységek jelentésviszonyai (frazeológiai sorok; frazeológiai szinonimák; frazeológiai antonimák; frazeológiai tematikus csoportok)
6. A frazeológiai egységek a szövegben
7. Frazeológiai egységek és valencia
8. A lexikalizálódási folyamat faktorai a frazeológiai egységekben
9. A frazeológiai egységek életkora és hagyományozódása
10. Frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálata (ekvivalenciatípusok)

Irodalom:
FORGÁCS TAMÁS 2007: Bevezetés a frazeológiába. A szólás- és közmondáskutatás alapjai. Budapest. Tinta Könyvkiadó.

FORGÁCS TAMÁS: Cigány, zsidó meg a pap, hogy megcsaljon, azon kap… – avagy: Hogyan születik és működik a nyelvi sztereotípia. Néprajz és Nyelvtudomány XXXIX. 87-105.
FORGÁCS TAMÁS 2003: Magyar szólások és közmondások szótára. Mai nyelvünk állandósult szókapcsolatai példákkal szemléltetve. Budapest. Tinta Könyvkiadó. Különösen fontos a kötet előszava.
FORGÁCS TAMÁS 2013: Magyar szólások és közmondások szótára. Bővített és átdolgozott kiadás. Budapest. Akadémiai Kiadó. Különösen fontos a kötet előszava.
FORGÁCS TAMÁS 2003a: Lexikalizálódási és grammatikalizálódási folyamatok frazeológiai egységekben. Magyar Nyelv XCIX. 259-273 és 412-427.
FORGÁCS TAMÁS 2003b: Unikális komponensek frazeológiai egységekben. In: Büky László – Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III. Magyar és finnugor jelentéstörténet. Szeged. 23-37.
JUHÁSZ JÓZSEF 1980: A frazeológia mint nyelvészeti diszciplína, in Tanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és jelentéstana köréből, Budapest, 79-97.
HADROVICS LÁSZLÓ 1995: Magyar frazeológia. Történeti áttekintés, Budapest, Akadémiai. (főként: 25-34)
O. NAGY GÁBOR 1956: Mi a szólás? In: Magyar Nyelvőr L, 110-126 és 396-408.
SZEMERKÉNYI, ÁGNES 1988: Közmondás és szólás (proverbium). In: VARGYAS LAJOS (foszerk.): Magyar Néprajz V. Népköltészet. Budapest. Akadémiai
SZEMERKÉNYI ÁGNES 1994: „Közmondás nem hazug szólás” (A proverbiumok használatának lehetőségei), Budapest, Akadémiai.
Szeged, 2013. szeptember 4.
Dr. Forgács Tamás
egy. docens

A jegyszerzés feltétele a szemináriumokon való rendszeres és aktív részvétel, egy kisebb házi dolgozat elkészítése és a félév végén egy zárthelyi dolgozat.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés