Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Szószerkezettan és egyszerű mondat szeminárium

Kurzuskód:
MAGNT062-1
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
MAGNT06, Szószerkezettan és egyszerű mondat
Tárgyelem:
MAGNT06, Szószerkezettan és egyszerű mondat szeminárium
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Szószerkezettan szeminárium
(Heti 2 óra)A kurzus teljesítésének feltételei: az órákon való aktív részvétel, max. 2 hiányzás megengedett, gyakorlati jegy ötfokozatú értékeléssel

A kurzus tematikája:

A mondat meghatározása és osztályozási lehetőségei
A mondat szerkezete: szinteződés és tömbösödés az egyszerű mondatban
Az egyes mondatfajták jellemzése
Az aktuális mondattagolás
Az alanyi-állítmányi viszonyról vallott felfogások
Az alany és az állítmány egyeztetésének kérdései
Az állítmány
Az alany. Az alany nélkül szerkesztett mondatok
A modalitás a magyarban
A tárgy, illetve a tárgy és az állítmány egyeztetése
A határozók általános kérdései (funkciójuk, kifejezési lehetőségeik, helyzetük a mondatban)
A határozók rendszerezésének szempontjai; a részrendszerek vázlatos áttekintése
A helyféle határozók
Az időféle határozók
A módféle határozók
Az állapotféle határozók
A jelző általános kérdései; a jelzőfajták vázlatos áttekintése (minőségjelző, mennyiségjelző és a birtokosjelző)
Az értelmező kérdésköre


Kötelező irodalom:
M. KORCHMÁROS VALÉRIA: Mondattan. JATE Press. 1998
KESZLER BORBÁLA (szerk.): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000

A kurzus ajánlott irodalma:
DEME LÁSZLÓ: Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata. Akadémiai Kiadó, 1971.
B. FEJES KATALIN: Szintaxis és koreferencialitás. Szeged, JGyFK, 2005
KIEFER FERENC szerk. 2000: Strukturális magyar nyelvtan. 1. Mondattan. Budapest, Akadémiai Kiadó
É. KISS–KIEFER–SIPTÁR: Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 17–30.Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés