Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Szószerkezettan és egyszerű mondat előadás

Kurzuskód:
MAGNT061-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
MAGNT06, Szószerkezettan és egyszerű mondat
Tárgyelem:
MAGNT06, Szószerkezettan és egyszerű mondat előadás
Óraszám:
heti 1.00
Kreditek száma:
1
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Szószerkezettan (előadás, heti 1 óra, II. évf.)

A kurzus teljesítésének feltételei:
A Szószerkezettan előadás a mondategység konstrukcionális kérdéseivel foglalkozik. Sorra veszi a mondatszinten (a szabad mondatrészek szintjén) és a mondatszint alatti szószerkezeteket, ezek szintaktikai sajátságait a szófaj és funkció összefüggésében. A kurzust írásbeli kollokvium zárja ötfokozatú értékeléssel (1 kredit). Az előadáshoz szeminárium kapcsolódik.

A kurzus ajánlott irodalma:
DEME LÁSZLÓ: A beszéd és a nyelv. Budapest, Tankönyvkiadó, 1976.
B. FEJES KATALIN: Szintaxis és koreferencialitás. Szeged, JGyFK, 2005.
KIEFER FERENC szerk.: Strukturális magyar nyelvtan. 1. Mondattan. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2000.
M. KORCHMÁROS VALÉRIA: Mondattan. JATE Press. 1998.
KESZLER BORBÁLA (szerk.): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.
É. KISS–KIEFER–SIPTÁR: Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 17–30.

A kurzus tematikája:
I. 1. A mondat mint funkcionális egység: definiciója, osztályozási lehetőségei
2. A mondat mint konstrukció: a mondategységnyi mondategész
3. A mondat szinteződési és tömbösödési kérdései

II. Szerkezetek vizsgálata a mondat szintjén:
1. Az állítmány mint a mondategység grammatikai központja
2. Viszonyok és kapcsolások a mondat szintjén
3. Az állítmány és az alany viszonya, egyeztetésük, az alany mint vonzat
4. Az állítmány és a tárgy viszonya, egyeztetési kérdések
5. Az állítmány és a határozók kérdésköre, kötött és szabad határozók a szerkezetekben
6. Sorrendi kérdések a mondat szintjén: a topik és predikátum, illetőleg az aktuális tagolás kérdése

III. Szerkezet vizsgálata a mondat szintje alatt:
1. A mondattömbök szerkezeti vizsgálata: a szintagma fogalma
2. A főnévi alaptagú szintagmák vizsgálata
3. A jelzők kérdésköre, a jelző értékű határozók
4. Az igenévi alaptagú szintagmák vizsgálata
5. A szerkezettagok kapcsolódási kérdései: szószerkezetsor, szószerkezetlánc, szószerkezetbokor
6. A szószerkezetbokor három fajtája
Szószerkezettan (szeminárium: heti 2 óra, II. évf.)

A kurzus teljesítésének feltételei:
A szerkezetek elemzésében való jártasságról zárthelyi dolgozatban adnak számot a hallgatók. Értékelés: ötfokozatú osztályzattal (2 kredit).

A kurzus ajánlott irodalma:
Megegyezik az előadáshoz megadott irodalommal.

A kurzus részletes tematikája:
Tematikája megegyezik az előadáséval. A szemináriumokon az elméleti ismeretek megbeszélése konkrét szerkezetek vizsgálatához kapcsolódik, hiszen kiemelt feladat és cél a szerkezetek elemzési és ábrázolási lehetőségek megismerése és gyakorlása.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés