Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Kommunikáció szóban és írásban I.

Kurzuskód:
YSE_BTK011-88
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
YSE_BTK01, Erasmus kurzusok (BTK)
Tárgyelem:
YSE_BTK01, Erasmus kurzusok (BTK)
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
6
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Kommunikáció szóban és írásban


Témakörök:
A szóbeli kommunikáció nyelvi sajátosságai, műfajai
Az írásbeli kommunikáció nyelvi sajátosságai, műfajai
A nyelvművelés mibenléte és szerepe a kommunikációban
A nyelvművelés elvi és módszertani tanulságai
A nyelvművelés fontosabb fogalmai (nyelvi norma, nyelvi változók, nyelvi attitűdök stb.)
A nyelvi norma értelmezése (nemzetközi kitekintéssel)
Pragmatika, szociolingvisztika, szociálpszichológia és kommunikáció kapcsolatrendszere
A magyar helyesírás rendszere, módszertani alapjai
Szövegalkotási és helyesírási gyakorlatok
Beszédtechnikai gyakorlatok


Ajánlott irodalom:
2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről, Magyar Közlöny 2001/148. 10388–9.
Balázs Géza 2001: Magyar nyelvhelyességi lexikon, Budapest, 14–24.
Fazekas Emese 2001: Funkcióváltás az igekötőhasználatban, in Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára, Budapest, 164–7.
Felde Györgyi 1985: „Sok beszédnek sok az alja”, in Bíró Ágnes – Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelvi divatok, 102–112.
Gombocz Zoltán 1931: Nyelvhelyesség és nyelvtudomány, Magyar Nyelv 27, 1–11.
Grétsy László 1997: Nyelvművelés, in Sipos Lajos főszerk.: Pannon enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom, Budapest, 140–144.
Kemény Gábor 1985: Nekiesik mint borjú az új kapunak, avagy Miből lesz a képzavar? in Bíró Ágnes – Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelvi divatok, 178–192.
Lőrincze Lajos 1980: Emberközpontú nyelvművelés, Budapest, 7–38.
Sándor Klára 1995: Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola, Regio 5, 121–148. Vagy: Kontra Miklós–Saly Noémi szerk.: Nyelvmentés vagy nyelvárulás, Budapest, 368–394.
Trudgill, Peter 1997: Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába, Szeged, JGyTF Kiadó. A következő meghatározások: megbélyegzés (=stigmatizáció), nyelvi attitűd, rejtett presztízs, sztenderd magyar, sztenderd változat, változó, túlhelyesbítés (=hiperkorrekció).
G. Varga Györgyi 1990: Presztízsváltozat – stigmatizált változat, in Balogh Lajos – Kontra Miklós szerk.: Élőnyelvi tanulmányok, Budapest, 178–181.
A magyar helyesírás szabályai, 11. kiadás, Budapest, 1984. (és az utánnyomások)Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés