Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Magyarország a Habsburg abszolutizmus rendszerében

Kurzuskód:
TO-TORTSZV1-2
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
{Kedd 12:00-14:00}
Hol:
{VII.sz. tanterem}
Tantárgy:
TO-TORTSZV, Szabadon választható tárgyak
Tárgyelem:
TO-TORTSZV, Szabadon választható előadások
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
54
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Irodalomjegyzék a "Magyarország a Habsburg-abszolutizmus rendszerében" c.
előadáshoz

Forráskiadványok
Történelmünk a jogalkotás tükrében. Szerk.: Beér János és Csizmadia Andor. Bp. Gondolat, 1966. 774 p.
Magyar történeti szöveggyűjtemény. II/1-2. 1526-1790. Szerk.. Sinkovics István, Bp. 1968.

Összefoglaló munkák
Magyarország története IV. kötet,1686-1790. Szerk.:Ember Győző-Heckenast Gusztáv. Bp. 1989.
Magyar művelődéstörténet. Szerk.: Domanovszky Sándor. 4. köt. Bp. 1941.
ifj. Barta János: A tizennyolcadik század története. Bp. Pannonica Kiadó, 2000. 249 p.
ifj. Barta János: A kétfejű sas árnyékában. Bp. Gondolat, 1984. 230 p.
Marczali Henrik: Magyarország története II. József korában. I-III. köt. Bp. 1885-1888.
Marczali Henrik: Mária Terézia 1717-1780. Bp. 1891. /Reprint kiadása : Bp. 1987./
Grünwald Béla: A régi Magyarország 1711-1825. Bp. Franklin-Társulat, 1910. 562 p.
Ifj. Barta János: A nevezetes tollvonás. Bp. Akadémiai Kiadó, 1978. 143 p.
Poór János: Az állam első szolgái. Bp. 1992.

Tanulmányok
Varga J. János: Berendezkedési tervezetek Magyarországon a török kiűzésének időszakában. Századok, 1991. 451-487.
Heckenast Gusztáv: A Habsburgok gazdaságpolitikája a 17-18. században. Előadások a Történettudományi Intézetben 17. Bp. 1991.
Ember Győző: Magyarország és az Államtanács első tagjai. Századok, 1935. (Pótfüzet)

Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés