Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Trecento irodalma (Letteratura del Trecento)

Kurzuskód:
ROLB221-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
ROLB220, Olasz irodalomtörténet II. (A Trecento irodalma)
Tárgyelem:
ROLB220, A Trecento irodalma
Óraszám:
heti 1.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
2. évben + átképzősök Az olasz kultúra egyik, európai szempontból is jelentős korszakának, a XV. század olasz irodalmának áttekintése, a legjelentősebb eszmék, eszmei áramlatok (humanizmus, arisztotelianizmus, neoplatonizmus), a legmeghatározóbb alkotók lényegi bemutatása. A kapcsolódó szemináriumok gazdag kínálatot mutatnak a kor szerzőinek szövegeiből. A legfontosabb témák: A Quattrocento kulturális koordinátái: az új értelmiség és a „studia humanitatis”. Az új értékek. A civilszféra kialakulása. Múlt és jövő: a történeti szemlélet kialakulása. az új pedagógia. Kereszténység és platonizmus. Latinnyelvűség és vulgáris latin. Meghatározó alkotók: Leon Battista Alberti. Leonardo da Vinci. Gerolamo Savonarola. Marsilio Ficino. Giovanni Pico della Mirandola. Leonardo Bruni. Lorenzo de Medici. Angelo Poliziano. Luigi Pulci. Matteo Mria Boiardo. Kötelező olvasmányok: Ferroni, G., Storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi Scuola. Garin, E., Reneszánsz műveltség, Bp., Helikon, 1998. Batkin, L., az itáliai reneszánsz, Bp., Gondolat, 1986. Kristeller, P. O., szellemi áramlatok a reneszánszban, Bp., Magvető, 1979. Vasoli, C., A humanizmus és reneszánsz esztétikája, Bp., Akadémiai Kiadó, 1983. Koltay-Kastner J. (szerk.), Az olasz reneszánsz irodalomelmélete, Bp., Akadémiai Kiadó, 1970. Vígh É. – Tekulics J., Antologia della letteratura italiana del Quattrocento, Szeged, JATEPress, 2005. AA.VV., Letteratura italiana. Le opere I: Dalle origini al Cinquecento, Torino, Einaudi, 1992.

Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés