Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Irodalmi szövegolvasás I. (Lettura I.)

Kurzuskód:
ROLA221-1
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
ROLA220, Irodalmi szövegolvasás
Tárgyelem:
ROLA220, Irodalmi szövegolvasás I.
Oktató(k):
Óraszám:
heti 1.00
Kreditek száma:
1
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A kurzus célja: A 20. szd.-i olasz irodalom legjelentősebb alkotóinak néhány szövegén keresztül bepillantást adni a modern olasz irodalom néhány stílusába, irányzatába, műfajába. Elsősorban gyakorlati tapasztalatot kíván nyújtani az irodalmi szövegek kreatív megközelítéséhez, reflektálva bizonyos szövegelemzési stratégiák alkalmazhatóságára, a gyakorlatban közelítve az irodalom jelenkori fogalmához és témáihoz.

A kurzus tartalma: a félév során legalább hat (2 vers, 2 novella, 2 dráma), a félév elején egyeztetett mű közös elemzésére kerül sor az alábbi szerzők alkotásai közül: Palazzeschi, Corazzini, Ungaretti, Saba, Quasimodo, Pirandello, Svevo, Landolfi, Savinio, Tozzi, P. Levi, Morante, Moravia, Pasolini, Sciascia, Buzzati, ecc.

Tematika:
1-4: verselemzések a crepuscolarismo, ermetismo, futurismo és a hagyományos formanyelvű költészet köréből
5-8: novellaelemzések a verista, mágikus és szürreális, az expresszionista, a neorealista, a realista, a kísérleti próza stb. köréből
9-12: drámaelemzések

Követelmények: a kurzus szeminárium, gyakorlati jeggyel zárul. A szemináriumon a részvétel kötelező, 3 hiányzás esetén a kurzus nem teljesítettnek minősül. A gyakorlati jegy megszerzéséért órai referátum és házidolgozat elkészítése szükséges. A referátum témája: beszámoló a kurzus elején kijelölt szócikkek, cikkek, tanulmányok tartalmából. A házidolgozat témája: önálló műelemzés. A szemináriumon a kijelölt művek közös elemzésére, megvitatására kerül sor, ezek elolvasása kötelező, és a gyakorlati jegynek a vitában való részvétel is részét képezi.

Kötelező irodalom:
A félév elején kijelölt irodalmi művek
Ajánlott irodalom:
Szénási Ferenc: A huszadik századi olasz irodalom, Budapest, Tankönyvkiadó, 2004.
Cs. Gyímesi Éva: Teremtett világ, Pátria könyvek 1992.
Csúri Károly: Lehetséges világok: tanulmányok az irodalmi műértelmezés témaköréből, Budapest, Tankönyvkiadó, 1987.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés