Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Lexikológiai ismeretek és gyakorlatok I.(Studi lesssicologici I.)

Kurzuskód:
ROLA111-1
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
ROLA110, Lexikológiai ismeretek és gyakorlatok
Tárgyelem:
ROLA110, Lexikológiai ismeretek és gyakorlatok I.
Óraszám:
heti 1.00
Kreditek száma:
1
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
ROLA121 Lexikológiai ismeretek és gyakorlatok Főtárgy, kötelező Dr. Sulyok Hedvig

1) A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: (a gyakorlattal összefüggésben) képet adni a nyelv mint jelrendszer, benne a szókészlet (lessico) felépítéséről, fejlődéséről változásairól. A hallgató ismerje meg, értse, értelmezze és használja helyesen a lexikológiai fogalmakat, szakkifejezéseket, a szemináriumi gyakorlaton mélyítse el ilyen irányú ismereteit, tudja ezeket tartalommal megtölteni.

2) Előfeltételek, a belépéskor kívánt ismeretek:
A mai olasz nyelv (középiskolai szintű) ismerete, az anyanyelv szerkezetének, fogalmainak ismerete.

3) A tantárgy tartalma:
• Bevezetés: a nyelv mint jelrendszer; a rendszer részei (sistema fonologico, morfologico-sintattico, lessicale).
• A lexikológia kifejezés tartalma, ~ tárgya, feladata. A lexikológiához tartozó tudományág, a szemantika, a jelentés tudománya. A szemiológia és a szemantika viszonya. Jel – jelölő, jelentés.
• A jelentés fajtái. Jelentésmezők, szemantikai jegyek.
• Lexikális-szemantikai csoportok a szókészletben. A szinonímia és fajtái. Geoszinonimák.
• Az antonímia fogalma és típusai.
• Egyalakú és többjelentésű; szavak, homonímia és poliszémia. Homofón és homográf alakok.
• Alá- fölérendeltségi viszonyok a szókészletben, hiponímia, hiperonímia, ko-hiponímák.
• A szó struktúrája; morfémák és típusaik. Szóelemzés.
• A szóalkotás módjai; szuffixáció.
• Szóalkotás prefixáció útján; szóösszetételek.
• Betűszók, rövidítések, egyéb szóképzési típusok. Szóteremtés hangutánzó szavakkal.

4) Követelmények:
A kurzus szeminárium, értékelése gyakorlati jeggyel történik. A jegy a szeminárumi munka és (legalább két) zárthelyi dolgozat jegyéből tevődik össze. Az óralátogatás kötelező, hiányzási lehetőség (betegség, stb. okán) max. három alkalom.

5) Szakirodalom:
1. Fábián, Zsuzsanna: Esercizi e manuale di lessicologia italiana. Piliscsaba, 2003.
2. Fábián, Zsuzsanna: Antologia di semantica, di lessicologia e di lessicografia. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. [fejezetek] 3. Berruto, Gaetano: La semantica. Zanichelli, Bologna, 1976. [fejezetek] 4. Pittàno, Giuseppe: Così si dice (e si scrive). Zanichelli, Bologna, 1997. [fejezetek]

Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés