Előadónkról

TIDr. Tar Ibolya
egyetemi docens
SZTE BTK

 

Tar Ibolya egyetemi tanulmányait Szegeden folytatta magyar-német, majd latin-német-görög szakon, diplomát 1967-ben szerzett. Az akkor még József Attiláról elnevezett Tudományegyetem Klasszika-Filológiai Tanszékén dolgozott 1967-től gyakornokként, majd tanársegédként, adjunktusként és 1991-től 2008 végéig, nyugalomba vonulásáig tanszékvezető docensként, illetve 2006-2008-ban intézetvezetőként.

Jelenleg is oktat a Klasszika-Filológiai Tanszéken és részt vesz a doktori képzésben. Oktatói profilja igen széles, fő kutatási területe, a római irodalomtörténet és antik esztétika mellett a görög-római vallástörténet és mitológia, a görög és római művészet, a római metrika tárgyából is tartott, illetve tart előadásokat, szemináriumokat. Többször volt kutatói ösztöndíjjal külföldön (Németország, Olaszország, Svájc), számos hazai és külföldi nemzetközi kongresszuson, konferencián vett részt, sok külföldi egyetemen megfordult, ahol előadásokat, előadássorozatokat tartott. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatait a tanszék érdekében kamatoztatta, Szegeden is rendezett nemzetközi konferenciákat, munkatársait, tanítványait magyarországi és külföldi szereplésekhez segítette és segíti. Szegedre számos klasszika-filológust hívott meg – köztük Európa legkiválóbbjait – előadások tartására, illetve vendégprofesszornak. Hosszú ideig a Klasszika-Filológiai Tudományos Diákkör vezető tanára volt, munkáját és eredményeit „Mestertanár” kitüntetéssel ismerték el. Amíg anyagi támogatást tudott szerezni, hallgatói számára tanulmányi kirándulásokat szervezett Görögországba és Itáliába, hogy a helyszínen ismerkedjenek meg az antik emlékekkel. Számos sikeres pályázat vezetője volt. A tudományos közéletben különböző funkciókban vett és vesz részt, jelenleg is mint MTA doktorképviselő, továbbá mint az MTA Klasszika-Filológiai Bizottságának tagja, folyóiratokban mint szerkesztőbizottsági tag. Több hazai és külföldi tudományos társaság tagja.
Publikációi közt a magyar és idegen nyelvű tudományos tanulmányok és monográfiák mellett találunk műfordításokat görögből és latinból, tudománynépszerűsítő cikkeket, tankönyveket, magyar és idegen nyelvű lexikon-cikkeket, s németről magyarra fordította az utóbbi évtizedek sokak szerint legjelentősebb római irodalomtörténetét, az antikvitás utóéletét is feldolgozó 1400 oldalas munkát a heidelbergi professzor, Michael von Albrecht tollából.