Tudományos önéletrajz

Dr. Tar Ibolya


Személyi adatok
1943. 09. 09-én született Békéscsabán. Gimnázium és érettségi (1961) ugyancsak Békéscsabán. 1 éves, többek közt fizikai munka után 1962-1967-ig a szegedi József Attila Tudományegyetem hallgatója, 1967-től dolgozója. 2009. január 1-től nyugállományban van. Jelenleg óraadóként a BA-, MA-képzésben és a doktori programban, utóbbiban témavezetőként is dolgozik.

Egyetemi tanulmányok, végzettség, beosztások, tudományos fokozatok
1962-ben magyar-német szakon kezdi el tamulmányait a JATE-n, 1963-tól német-latin szakon folytatja, 1966-tól görög szakon is.
1967: német-latin szakos középiskolai tanári diploma.
1967-1968: gyakornok a JATE Klasszika-Filológiai Tanszékén.
1968-1974: tanársegéd.
1974-1991: adjunktus.
1991-2008: tanszékvezető docens, 2006-2008 intézetvezető.
1973: egyetemi doktori értekezés megvédése („A római líra kezdetei”).
1990: kandidátusi disszertáció megvédése („Világlátás és esztétikum összefüggései Catullus, Vergilius és Ovidius egyes műveiben”).
2000: habilitáció („Latin prozódia és metrika”). 

Munkahely
1967-2oo8: József Attila Tudományegyetem, illetve Szegedi Tudományegyetem.

Kutatási terület
Római irodalomtörténet, elsősorban a korai római líra és az Augustus-kor költői.
Antik esztétika, főként a hellenisztikus esztétika hatása Rómában.
Antik témák és műfajok továbbélése.

Elismerések, ösztöndíjak
1990: Kiváló Munkáért kitüntetés
2002: Mestertanár kitüntetés, Fáy-díj
2008: Pedagógus Szolgálati Emlékérem

1973-1974: 10 hónapos DAAD-ösztöndíj, Heidelberg
1980: 3 hónapos DAAD-ösztöndíj, München-Heidelberg
1982: 4 hónapos tanulmányút, Róma, Nápoly
1986: 1 hónapos tanulmányút, Genf Fondation Hardt
2003-2006 Széchenyi István ösztöndíj

Kongresszusok, konferenciák, előadások külföldi egyetemeken
14 előadás magyar nyelvű konferenciákon.
31 előadás nemzetközi konferenciákon és kongresszusokon (többek között Dubrovnikban, Prágában, Leuvenben, Bonnban, Berlinben, Bécsben, Udinében, Brnóban, Uppsalában).
27 előadás külföldi egyetemeken (Udine, Velence, Róma, Bécs, Göttingen, Regensburg, Heidelberg, Drezda, Montpellier, Brno, Szentpétervár, Turku, Uppsala stb.).
2 előadássorozat Heidelbergben és Drezdában.

Tudományos és kari közéleti tevékenység, tagságok
Több ciklusban volt kari tanácstag.
Több ciklusban volt tag a Gazdasági és Kubatúra Bizottságban és a Tudományos és Ösztöndíj-bizottságban.
Eötvös Kollégium igazgatótanácsának és kuratóriumának tagja 1988-tól.
Választmányi tag az Ókortudományi Társaságban 1970-től.
Elnökhelyettes az Ókortudományi Társaságban 2005-2009.
Elnök az Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozatában 1996-2009.
MTA Klasszika-Filológiai Bizottság tagja 1985-től.
MTA közgyűlési doktor képviselő 2005-től.
Magyar Neolatin Társaság tagja 2000-től.
Acta Antiqua et Archaeologica szerkesztőbizottsági tagja.
Antik Tanulmányok szerkesztőbizottsági tagja.
Mommsen-Gesellschaft tagja 1998-tól.
Görres-Gesellschaft tagja 1999-től.

Nyelvtudás
Latin, görög, német, angol, olasz, francia.