IV. szemeszter

Műszaki képzés és gazdasági fejlődés: az SZTE stratégiája
Előadó: Prof. Dr. Szabó Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus (SZTE TTK Fizikus Tanszékcsoport Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék)
A kémia és a „társművészetek”
Előadó: Prof. Dr. Hannus István egyetemi tanár (SZTE TTK Kémiai Tanszékcsoport Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék)
Szintetikus biológia: élőlények rendelésre
Előadó: Dr. Pósfai György igazgató (MTA SZBK Biokémiai Intézet)
Délvidék: szerbek és magyarok a 20. században
Előadó: Prof. Dr. A. Sajti Enikő egyetemi tanár (SZTE BTK Történeti Intézet Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék)
Sík Sándor, a szegedi egyetem tudós professzora
Előadó: Dr. Máté Zsuzsanna főiskolai tanár (SZTE JGYPK Magyar Irodalom Tanszék)
Mircea Eliade és a vallástudomány
Előadó: Dr. Máté-Tóth András tanszékvezető főiskolai tanár (SZTE BTK Vallástudományi Tanszék)
Szent-Györgyi Albert szegedi évei
Előadó: Dr. Marton János címzetes igazgató (SZTE Egyetemi Könyvtár)
Szemét vagy kincsesbánya? A műanyaghulladékok hasznosítása
Előadó: Dr. Marsi István tanszékvezető főiskolai tanár (SZTE JGYPK Kémia és Kémiai Informatikai Tanszék)
Emlékezés Kodály Zoltánra
Előadó: Gönczy László tanszékvezető főiskolai docens (SZTE ZMK Zeneelmélet Tanszék)
A gyógyszerfogyasztás mutatói hazánkban és Európában
Előadó: Dr. Soós Gyöngyvér intézetvezető egyetemi docens (SZTE GYTK Klinikai Gyógyszerészeti Intézet)
Dinamikus modellek: jóslás matematikus módra
Előadó: Prof. Dr. Hatvani László egyetemi tanár, akadémikus (SZTE TTK Bolyai Intézet Analízis Tanszék)
"A szerelem sötét verem..."
A szexuális úton terjedő betegségek járványtanának magatartástudományi vonatkozásai
Előadó: Dr. Barabás Katalin csoportvezető egyetemi docens (SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika Magatartástudományi és Orvosi Pszichológiai Oktatási Csoport)