V. szemeszter

Magyar és magyar származású Nobel-díjasok
Előadó: Prof. Dr. Hannus István egyetemi tanár (SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoport Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék)
Kozmikus becsapódások a Föld történetében
Előadó: Dr. Szatmáry Károly egyetemi docens (SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport Kísérleti Fizikai Tanszék)
Einsteintől a digitális fényképezőgépig. A fotonika évszázada
Prof. Dr. Rácz Béla egyetemi tanár (SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport  Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék)
Mit lát a szem, mit hisz az agy? A látórendszer titkai
Előadó: Farkas Ágnes egyetemi hallgató (SZTE ÁOK)
Az erdélyi felsőoktatás története Kolozsvártól Szegedig
Előadó: Dr. Szögi László főigazgató (ELTE Egyetemi Könyvtár)
Zenébe rejtett jelentések: bevezetés a zene lélektanába
Előadó: Stachó László egyetemi tanársegéd (SZTE ZMK Zeneelmélet Tanszék)
A földrengések és a Föld forgásának kapcsolata
Előadó: Póka Andrea egyetemi hallgató (ELTE TTK)
Mágneses folyadékok a jövő orvostudományában
Előadó: Hajdú Angéla Ph.D. hallgató (SZTE TTIK)
Pörlekedő tudáselméletek
Előadó: Prof. Dr. Farkas János professor emeritus (BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék)
Lelki működészavaraink biológiai alapjai
Előadó: Prof. Dr. Janka Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika)
Kőolajellátás, energiaellátás, környezetvédelem a XXI. században
Előadó: Prof. Dr. Seres László egyetemi tanár (SZTE JGYPK Kémia és Kémiai Informatika Tanszék)
Neurodegenerációs betegségek megelőzésére és kezelésére alkalmas új gyógyszerek tervezése és vizsgálata
Előadó: Prof. Dr. Penke Botond akadémikus (SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet)