II. szemeszter

Hogyan tovább Európa?
Előadó: Prof. Dr. Martonyi János tanszékvezető egyetemi tanár SZTE ÁJTK Nemzetközi Magánjogi Tanszék
A szív és a szívbetegségek képi megjelenítése
Előadó: Prof. Dr. Forster Tamás tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁOK II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ)
A fény meglepő képességei a mikrovilágban
Előadó: Prof. Dr. Ormos Pál egyetemi tanár, igazgató  (SZBK Biofizikai Intézet)
Hol az egészség – gyógyszereinkben vagy táplálékainkban
Előadó: Prof. Dr. Csizmadia G. Imre egyetemi tanár (SZTE JGYTFK Kémia és Kémiai Informatika Tanszék)
Iszlám a modern világban
Előadó: Prof. Dr. J. Nagy László tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE BTK Történeti Intézet Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék)
Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban
Előadó: Prof. Dr. Trócsányi László tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁJTK Alkotmányjogi Tanszék)
A szervetlen nanocsövek mint a jövő technológiai anyagai
Előadó: Prof. Dr. Kiricsi Imre tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE TTK Kémiai Tanszékcsoport Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék)
A kémműholdaktól a jármű-navigációig
Előadó: Dr. Mucsi László egyetemi docens (SZTE TTK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék)
Barát vagy ellenség – mikroorganizmusok az ember alkotta környezetben
Előadó: Dr. Kálmán Miklós igazgató (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány)
Tudomány és üzlet. Árulás, kényszer vagy józan felismerés?
Előadó: Dr. Buzás Norbert egyetemi docens (SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsoport)
Csehül van, tótágast áll, cigánykodik… Etnosztereotip nyelvi klisék a magyarban
Előadó: Dr. Forgács Tamás intézetvezető egyetemi docens (SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszék)