III. szemeszter

A parlagfű jelenség
Előadó: Dr. Juhász Miklós ny. egyetemi docens (SZTE TTK Biológus Tanszékcsoport Növénytani Tanszék)
Fantázia és valóság - a science-fiction szerepe a modern természettudományokban
Előadó: Dr. Vinkó József egyetemi docens (SZTE TTK Fizikus Tanszékcsoport Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék)
Biopolisz - Egészségipari fejlesztés
Előadó: Prof. Dr. Mikó Tivadar centrumelnök, intézetvezető egyetemi tanár (SZTE Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Pathológiai Intézet)
Európai értelmiségiek egy trópusi egyetemen
Előadó: Prof. Dr. Ferdinandy György egyetemi tanár (Universidad de Puerto Rico)
A forradalom szegedi nézőpontból
Előadó: Prof. Dr. Péter László nyugalmazott egyetemi tanár (SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet Modern Magyar Irodalmi Tanszék)
Egy monolitikus rendszer első megroppanása
Előadó: Prof. Dr. Ormos Mária akadémikus, professor emerita (PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék)
A száműzött egyetem - a Ferenc József Tudományegyetem útja Kolozsvártól Szegedig 1919-1921
Előadó: Dr. Vincze Gábor történész munkatárs (Emlékpont - Hódmezővásárhely)
Gyomorsav és fekélybetegség: egy sikertörténet
Előadó: Prof. Dr. Varró Vince professor emeritus (SZTE ÁOK I. Belgyógyászati Klinika)
Biopolisz - zöld biotechnológia és megújuló energia
Előadó: Prof. Dr. Kovács Kornél tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE TTK Biológus Tanszékcsoport  - Biotechnológiai Tanszék)
Biopolisz - Környezetkímélő technológiák a hulladékkezelésben és az energiatermelésben
Előadó: Prof. Dr. Kiricsi Imre tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE TTK Kémiai Tanszékcsoport Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék)
Proletárköltő? Szerelmes költő? Istenes költő? József Attila identitásai
Előadó: Prof. Dr. Garai László nyugalmazott egyetemi tanár (SZTE GTK Üzleti Tudományok Intézete Gazdaságpszichológiai Szakcsoport)
Biopolisz - Szoftver: ipar vagy valami más?
Előadó: Dr. Gyimóthy Tibor tanszékvezető egyetemi docens (SZTE TTK Informatikai Tanszékcsoport Szoftverfejlesztés Tanszék)