2009. szeptember 30. szerda 18:00

KadarMagdolnaKádár Magdolna Katalin
Diákköri nyertes

 

Kádár Magdolna idén végzett a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar védőnő szakán és jelenleg a Juhász Gyula Pedagógus Képző Kar Egészségfejlesztés mesterszakán folytatja tanulmányait. Egészségfejlesztő tevékenykedését már középiskolában megkezdte és akkor határozta el, hogy serdülők egészségtudatos magatartásának a kialakítása lesz a hivatásának egyik szerves része. 6 éve foglalkozik drogprevencióval, kábítószer-fogyasztással kapcsolatos vizsgálatokkal. 2003 óta tagja a Kutató Diákok Országos Szövetségének és akkoriban „gyerek kutatóként” az illegális szerekkel való visszaélés gyakoriságát vizsgálta a 16 éves középiskolások körében.

PalotasZsoltPalotás Zsolt egyetemi hallgató
SZTE BTK, Történelem szak
 
Palotás Zsolt 1986-ban született Szegeden, 2005-ben érettségizett a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégiumban, majd tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakán folytatta. 2007 őszétől a Bölcsészettudományi Kar Középkori és Kora újkori Magyar Történeti Tanszék által vezetett Medievisztika szakjának, 2008 tavaszától az Új és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék Magyarország története a XVIII-XX. században specializációjának is a hallgatója.