Előadónkról - Pálotás Zsolt

PalotasZsoltPalotás Zsolt egyetemi hallgató
SZTE BTK, Történelem szak
 
Palotás Zsolt 1986-ban született Szegeden, 2005-ben érettségizett a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégiumban, majd tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakán folytatta. 2007 őszétől a Bölcsészettudományi Kar Középkori és Kora újkori Magyar Történeti Tanszék által vezetett Medievisztika szakjának, 2008 tavaszától az Új és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék Magyarország története a XVIII-XX. században specializációjának is a hallgatója.
Kutatási területe Anglia kora újkori története, angol gyarmatosítás, gyarmati háborúk továbbá katonai konfliktusok, hadviselés az Újkorban.(XVII-XVIII. század). 2009-ben Kökény Andrea PhD., egyetemi adjunktus témavezetésével a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián első helyezést ért el. 2009. július 11-19.-én a Hódmezővásárhelyen megrendezett II. Történettudományi Találkozón meghívott előadóként vett részt.
2006 és 2008-ban Szeged Megyei Jogú Város Tanulmányi Ösztöndíjban, 2007-ben Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány Tanulmányi Ösztöndíjban, 2009-ben a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Dékáni Elismerő Oklevélében részesült.