Tudomány és áltudomány a képalkotó diagnosztikában – mikor higgyünk a szemünknek? - 2009. november 11. 18:00

Prof. Dr. Palkó András tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE ÁOK Radiológiai Klinika

 

Palkó András dr. a Pécsi Orvostudományi egyetemen végezte tanulmányait, ott is szakvizsgázott radiológiából, majd tizenegy évvel ezelőtt – rövid kuvaiti kitérő után – megpályázta és elnyerte a Szegedi Tudományegyetem Radiológiai Klinikája tanszékvezetői posztját, amelyet azóta is betölt, ez év tavasza óta pedig az egyetem megbízott tudományos és külkapcsolati rektorhelyetteseként is tevékenykedik.