Válogatott publikációk

Útkeresés. A Jugoszláv Kommunista Párt nemzetiségpolitikai koncepciójának formálódása az 1920-as években. Századok, 1979.3.sz. 376-420.
 
A magyar-horvát határtárgyalások és lakosságcsere kudarca /1942-1944 /. Acta Historica LXXXI. Szeged, 1985. 3-18.
 
Ismeretlen dokumentum az 1942 januári délvidéki razzia résztvevőinek peréről. / Társszerző Markó György / Hadtörténeti Közlemények, 1985. 2.sz. XXXII. évf. 426-456.
 
Territoriale Revision und die Nationalitatenverhaltnisse. Ethnicity and Society in Hungary. T.2. Etudes Historiques Hongroises 1990 publiées á loccassion du XVII e Congrés International des Sciences Historiques par le Comité National des Historiens Hongrois. Edited by Ferenc Glatz. Budapest, 1990. 393-406.
 
A háború előtti évek. Szeged története. 4. 1919-1944. Sorozatszerkesztő Kristó Gyula. Szerkesztette Serfőző Lajos. Szeged, 1994. 447-472.
 
Székely telepítés és nemzetiségpolitika a Bácskában--1941. Nemzetiségi füzetek 6. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 63 p.
 
Délvidék 1941-1944. A magyar kormányok délszláv politikája. Kossuth Kiadó, Budapest, 1987. 306 p.
 
Jugoszlávia 1918-1941. Dokumentumok. / Ford. Kacziba Ágnes / Társadalomtudományi Kör. Szeged, 1989. 296 p.
 
Nemzettudat, jugoszlávizmus, magyarság. Szeged, 1991. 139 p.
10.
 
Szegedtől a GULÁG-ig. Schwarcz Sándor visszaemlékezése. Szeged, 1997.  127 p.
 
Kényszerpályán. Magyarok Jugoszláviában, 1918-1941. Szeged, 1997. 132 p.
 
Josip Broz Tito. In.:Polonyi Péter. Mao Ce-tung   — A. Sajti Enikő : Tito  Fekete-fehér. Pannonica Kiadó, 2000.163-307.p.
Hungarians in the Voivodina 1918-1947.  Atlantic Studies on Society in Change  No.110.  ColumbiaUniversity Press, New York, 2003. / Translated by Brian Mc Lean /  581 p.
 
Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918-1947. Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 416 p.
 
The former ‘Southlands’ in Serbia:1918-1947.  The Hungarian Quarterly. Volume 47.  No. 181.Spring 2006. 111- 124.