Válogatott publikációk

Könyvek
 
Die Zeichen der Zeit und die katholische Kirche in Ungarn. Dissertation [Manuskript], Wien, 1991. 217 pp.
 
Bulanyi und die Bokor-Bewegung. Eine pastoraltheologische Würdigung. UKI-Berichte, Wien 1996. 384 pp.
 
Nicht wie Milch und Honig. Unterwegs zu einer Pastoraltheologie Ost(Mittel)Europas, (Pavel Mikluščákkal), Ostfildern 2000. 219 pp.
 
Zemlja, scso ne tecse molokom ta medom. (Pavel Mikluščákkal) Kiev 2004. 220 pp.
 
Zur Theologie in Ost­(Mittel)­Europa, Schwabenverlag, Ostfildern 2002.
 
Egyház a pokol kapujában, Szeged 2006.
 
Könyvszerkesztések
 
Világetosz. A világvallások parlamentjének nyilatkozata, Budapest 1997.
 
Aufbruch 2. Szeged/Wien 1997. 48 pp.
 
Studia Religiosa. Tanulmányok András Imre 70. Születésnapjára (Jahn Máriával), Szeged 1998. 157 pp.
 
Unterwegs zur Pastoraltheologie in der postkommunistischen Länder Europas I-III. (P. M. Zulehnerrel) Wien, Szeged 1997, 1998, 2000.
 
Den Himmel offen halten. Ein Plädoyer für Kirchenentwicklung in Europa (I. Baumgartnerrel és Ch. Friesllel), Innsbruck 2000. 342. pp.
 
Kirche im Aufbruch (Pavel Mikluščákkal), Schwabenverlag, Ostfildern 2001. 384 pp.
 
Eugen Drewermann, Pszichoanalízis és morálteológia, Budapest: Egyházfórum 1998 (tanulmányokat válogatása) 167 pp.
 
Gyálarét társadalma Szeged 2005.
 
Könyvfejezet
 
Holy Nation. Nationalism as Civil Religion in Central and Eastern Europe. In Religion & Society. Szerk.: Mortensen, Viggo, 2006, 129-140. Aarhus: Centre for Multireligious Studies
 
 
Tanulmányok
 
Baka Istene. Tisztelgő tanulmány halálának 10. évfordulójára. Tiszatáj 59 (2005) 68-78.
 
Daidalosz tragédiája. Vigília 70 (2005) 596-598.
 
II. János Pál műve. Beszélő 10 (2005) 40-55.
 
Megjegyzések a "búcsú" teológiájához. In: Látó szívvel. Szerk.: Bende, József és mások, 2006, 171-178. Budapest: Magyar Piarista Rendtartomány, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Vigilia Kiadó
 
Changes of Religious Affiliation Between Generations among the Membership of Several Smaller Churches. In: Sociology of Religion in Hungary. Szerk.: Tomka, Miklós, 2004, 152-164. Budapest - Piliscsaba: Pázmány Péter Catholic University