Sík Sándor, a szegedi egyetem tudós professzora

A XX. század históriájához, irodalmának és esztétikájának történetéhez alapvetően hozzátartozik a Sík Sándor-i gazdag és sokrétű életmű. Sík Sándor, a pap, a költő, a drámaíró, az irodalomtudós és az esztéta életútjának vázlatos ismertetése mellett a szegedi, az 1930 és 1945 közötti professzori tevékenységét, irodalomtudományi és esztétikai munkásságát részletezem előadásom első felében. Majd kiemelem az 1943-ban megjelent három kötetes Esztétikáját, mely nemcsak szintézise a XX. század első fele európai és magyar esztétikai gondolkodásának, nemcsak ’tudománytörténeti érdekesség’, hanem egy olyan sajátos elmélet, melyet a művészet világához való többszintű pragmatikus kötöttség hitelesít. Teóriáját az alkotó – műalkotás – befogadó hármasságára építi. Egyik alapkérdése – összeegyeztethető-e a műalkotásról nyert ismeret magával a műélménnyel és az ezen alapuló esztétikummal – ma is aktuális problémafelvetés. E kérdésre adott válasza vonatkozásában részletezem Esztétikájának filozófiai hátterét és az esztétikai megismerés ’tudatának’ hármas ’tárgyi’ irányultságát. Majd Sík Sándor elméletének progresszivitását hangsúlyozva, a mai hermeneutikai szemlélettel rokonságot mutató néhány megállapítását emelem ki. Végül Esztétikája ’utóéletének’ sajátosságait ismertetem.
 
Az előadás megtekintése:
 
Modemes változat (méret:192x144 sávszélesség:40kbps)
 
Szélessávú I változat (méret: 320x240 sávszélesség: 200kbps)
 
Szélessávú II változat (méret: 384x288 sávszélesség: 500kbps)
 
LAN változat (méret: 640x480, sávszélesség: 1000kbps)
 
Megjegyzések:
 
Az Internet elérés sávszélessége, és számítógépe teljesítménye szerint válasszon a fenti lehetőségek közül!
Az előadás megtekintéséhez Microsoft Windows operációs rendszer alatt a Windows Media Player 9-es vagy 10-es változatát ajánljuk. A korábbi Windows Media Player elvileg  automatikusan telepíti a szükséges Windows Media 9-es kodeket, ha mégsem történne meg, abban az esetben a Windows Media 9-es kodekcsomag külön  telepítése szükséges.
 
Linux alatt az Mplayer program használatát javasoljuk.
 
Természetesen más Windows Media 9-es formátummal kompatibilis lejátszóprogram is használható.
 
Kérjük, amennyiben technikai problémája van, írjon a help@cc.u-szeged.hu címre!