Előadónkról

 Dr. Máté Zsuzsanna főiskolai tanár
 SZTE JGYPK Magyar Irodalom Tanszék
 
Dr. Máté Zsuzsanna esztéta a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Magyar Irodalom Tanszékének főiskolai tanára.
1961-ben született Kalocsán. 1984-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán magyar-népművelés szakos, majd párhuzamos képzésben, 1985-ben a József Attila Tudományegyetemen magyar szakos diplomát és három év múlva ugyanitt, filozófia szakos diplomát kapott.
1990-ben filozófiából doktorált, 1996 óta a filozófiai tudomány kandidátusa, szakterülete az esztétika. 2006-ban habilitált irodalomtudományból a Debreceni Egyetemen. 1988-tól a Társadalomelméleti Tanszék, majd 1990-től a Magyar Irodalom Tanszék oktatója, 1999-től főiskolai tanára.
Irodalomelméleti, esztétikatörténeti és irodalomtörténeti kurzusokat tart. Kutatási területe a művészetfilozófia és az esztétika befogadás- és hatáselméletei, megértés-elméleti problémakörei; a XX. század első felének magyar esztétikatörténete valamint Madách Imre és Sík Sándor életműve. 
Nevéhez négy önálló szakkönyv, illetve monográfia köthető. Könyveinek megírását egyéni, tudományos ösztöndíjai tették lehetővé: Abszolútum a művészetfilozófiában könyvét az MTA-Soros Alapítvány Esztétikai Ösztöndíja, Fülep Lajos művészetfilozófiájáról írt munkáját az OTKA, Madách-könyvét és Sík Sándor életművének kutatását a Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj támogatta. 2001 és 2004 között az akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját nyerte el, melynek eredményeképpen egy év múlva jelent meg Sík Sándor – a szépíró, az irodalomtudós és az esztéta című monografikus könyve. Tagja többek között a Magyarságtudományi Társaságnak, a Madách Irodalmi Társaságnak és a Magyar Filozófiai Társaságnak.