Tudományos önéletrajz

dr. Soós Gyöngyvér (dr. Király Árpádné)
 
 
Személyes adatok
Születési hely, idő: Hajdúszoboszló, 1945. december 8.
férjezett, gyermekei: Kornél 1977, Kolos 1980
 
Tanulmányok
Érettségi:       Pápa, Petőfi Gimnázium, Humán tagozat, 1964.
Egyetem:      1964-69. BOTE Gyógyszerésztudományi Kar, Vörösdiploma
Doktorátus:   1981.  "Sub auspiciis Rei Publicae Popularis"
Ph.D.:           1997. (SOTE)
Habilitáció:    2000. (Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem)              
Szakvizsga:   1982. Gyógyszerhatástan és toxikológia
                     2003. Klinikai gyógyszerészet
 
Munkahely, beosztás 
1969-88   OBNI  intézeti gyógyszerész, tudományos mts.
1988-91   SOTE  Bőrklinika /Klinikai Farmakológia Hálózat
                                                tudományos főmts.
1991-94   SOTE  Bőrklinika tudományos főmts.
1994 99   SOTE  Gyógyszerügyi Szervezési. Intézet - egyetemi adjunktus, docens
1999 SZTE Klinikai Gyógyszerészeti Intézet - intézetvezető egyetemi docens
 
 
Tudományos munka
a/ bőrgyógyászati klinikai-farmakológia
b/ pharmacoepidemiológia
c/ pharmacoeconomia
 
Publikációk:    90 közlemény, 210 előadás, 2 könyv, 3 könyvfejezet,
                      4 jegyzet, 3 jegyzet részlet
 
Oktató munka
a/ graduális képzés
    Korábbi: medikusok részére speciális, terápiás gyakorlatok,
                 fogorvos hallgatók: bőrgyógyászati gyakorlatok
    Jelenlegi:   gyógyszerész hallgatók:
                                        klinikai gyógyszerészet & gyógyszerészigondozás:
                                       a tárgy elméleti és  gyakorlati  tematikájának
                                       kidolgozása, oktatása magyar és angol nyelven
                                         gyógyszertári ügyvitel: magyar és angol nyelvű oktatása
                                         mindennapi bőrgyógyászat 
 b/ postgraduális képzés:
     bőrgyógyászati szakvizsga  előkészítés, továbbképzés
     gyógyszerész  rezidens és szakképzés: három szakágban 
     Ph.D. témavezetés, kurzustartás
                             
Kitüntetés   
1981. Kiváló Gyógyszerész
1992. MGYT Dávid Lajos-emlékérem
1993. Földvári Alapítvány (Semmelweis Egyetem Bőrklinika) évi díjazottja
1998. Eü. Miniszter Elismerő Oklevél: "a klinikai gyógyszerészet ügyének fellendítéséért"
2005. MGYK Pro Homile Nobile Pharmaciae
 
Tudományos társasági tagság
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság - alelnök
Magyar Dermatológia Társulat
MKE - Kozmetikai és Háztartásvegyipari Társaság – vezetőségi tag
Magyar Kemoterápiai Társaság
Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság
Magyar Utilizációs Társaság – elnök
European Drug Utilization Research Group
European Society of Clinical Pharmacy
European Assotiation of Hospital Pharmacists- magyar delegáció vezető
European Academy of  Dermato - Venerology
Kórházi-Klinikai Gyógyszerész Szakmai Kollégium, klinikai szakcsoportvezető
 
Szerkesztőségek
Gyógyszereink, Gyógyszerkönyv,  FoNo,  Patika Tükör