Előadónkról

Dr. Soós Gyöngyvér intézetvezető egyetemi docens
SZTE GYTK Klinikai Gyógyszerészeti Intézet
Dr. Soós Gyöngyvér a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének intézetvezető egyetemi docense.
1945-ben született Hajdúszoboszlón. 1969-ben a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán szerzett vörösdiplomát, 1981-ben „Sub auspiciis rei publicae” kitüntetéssel doktorált, 1997-ben Ph.D. fokozatot szerzett. Gyógyszerhatástan és toxikológiából, illetve klinikai gyógyszerészetből rendelkezik szakvizsgával.
Diplomaszerzés után majd két évtizedig a Országos Bőr- és Nemikórtani Intézet tudományos munkatársa, 1988 és 1999 között a Semmelweis Egyetem ÁOK, majd GYTK oktatója. A Szegedi Tudományegyetemen 1999 óta vezeti az abban az évben alapított Klinikai Gyógyszerészeti Intézetet.
Kutatási területe a bőrgyógyászati klinikai-farmakológia, a pharmacoepidemiológa és a pharmacoeconomia. Kutatásai sikeréről többek között 90 közleményben, 210 előadáson, 4 jegyzetben és 2 könyvben számolt be. A Gyógyszerésztudományi Karon egyaránt oktat a graduális és a posztgraduális képzésben magyar és angol nyelven, elsősorban klinikai gyógyszerészetet és gyógyszerészi gondozást, gyógyszertári ügyvitelt és bőrgyógyászatot. Három szakágban tanít gyógyszerész rezidenseket, emellett Ph.D. témavezető, és doktori kurzusok vezetője.
Egyetemi tisztségei mellett több tudományos és szakmai társaságban vállal feladatot, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság alelnöke, a  European Assotiation of Hospital Pharmacists magyar delegációjának vezetője. Pályája során több elismerésben részesült, 2005-ben a Magyar Gyógyszerészkamara Pro Homile Nobile Pharmaciae díjával tüntették ki.