Válogatott publikációk

Könyvek, könyvrészletek:
 • Barabás Katalin: Diazinon. (Environmental health criteria, 198.) Geneva, 1998. World Health Organization, XX. 140 p.
 • Barabás Katalin: Szexuális úton terjedő betegségek járványtana. In: Népegészségtan. Ed.: Dési Illés. 3. átd. Kiad. Budapest, 1998. Semmelweis K., 228-230 p.
 • Barabás Katalin: Balesetek járványtana. In: Népegészségtan. Ed.: Dési Illés. 3. átd. Kiad. Budapest, 1998. Semmelweis K., 228-230 p.
 • Barabás Katalin: Az egészséget veszélyeztető magatartásformák és külső hatások (mentálhigiénés kérdések). In: Népegészségtan. Ed: Dési Illés. 3. átd. Kiad. Budapest, 1998. Semmelweis K. 495-510 p.
 • Barabás Katalin: Bevezetés az orvostudományba. SZTE ÁOK, Szeged, 2000.
 • Juhász Anikó – Barabás Katalin: „Lépten-nyomon házunk előtt vonul el a gyászmenet…”. JATEPress, Szeged, 2003.
 • B. Pikó, K. Barabás, A. Serfőző-Tóth: Introduction to Medicine. Egyetemi jegyzet, SZOTE Kiadó, 2004. 
 • Barabás Katalin (szerk. és társszerző): Alapfogalmak az egészségfejlesztéshez. Medicina Rt., Budapest, 2006. 
 
Folyóiratcikkek:
 • Barabás Katalin: A magatartástudományi tárgyak oktatása az orvosképzésben. Magyar Tudomány, 48; 1401-1407, 2003
 • Barabás Katalin – Mester L. – Hajnal F.: Gyakorló háziorvosok általános ismeretei a kábítószer problémáról. Medicus Universalis XXXVI/5; 224. 2003.
 • Dudás Róbert - Barabás Katalin: Értünk-e a nyelvünkön? Egészségnevelés, 2003.
 • K. Nagy – K. Barabás and T. Nyári: Attitudes of Hungarian healthcare professional students to tobacco and alcohol. European Journal of Dental Education. Vol. 8. 2004/4; 32-35. 2004.
 • Barabás Katalin – Pikó Bettina: A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi és Orvosi Pszichológiai Oktatási Csoportjának egészségpszichológiai kutatásai. Alkalmazott Pszichológia VI/3. 85-90, 2004 
 • R. Dudás – K. Hans – K. Barabás: Anxiety, depression and smoking in schoolchildren – implications for smoking prevention. The Journal of The Royal Society for the Promotion of Health. Vol 125 No. 2. 2005. March