Tudományos önéletrajz

Dr. Barabás Katalin csoportvezető egyetemi docens
 
 
Személyes adatok
Születési hely, idő:Szeged, 1950. június 24.
 
Tanulmányok
 1964-68: Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged
1968-74: Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar
 
Diploma                       
Általános Orvos, 1974 (Summa cum laude)
 
Szakképesítés              
1979: Közegészségtan és járványtan szakorvos
1985: Kísérleti toxikológia
2003: Megelőző orvostan
 
Nyelvvizsga                  
1983: Angol középfokú
1987: Orosz alapfokú
 
Tudományos minősítés
Az orvostudomány kandidátusa (1996)
1997-ben Ph.D. minősítés
 
Habilitáció éve: 1998
 
Munkahelyi beosztás
1969-74 a SZOTE Orvosi Biológiai Intézetének demonstrátora
1974-78 a SZOTE Közegészségtani és Járványtani Intézetének gyakornoka
1979-84 Ugyanitt egyetemi tanársegéd
1984-97 Ugyanitt egyetemi adjunktus
1997- Ugyanitt egyetemi docens
1998. május 21. a SZOTE habilitált oktatója
1998. július 1. Pszichiátriai Klinika Magatartástudományi Csoport vezetője
 
Oktatási feladatok
 
Graduális képzés:
Előadástartás,gyakorlatvezetés, orvostanhallgatóknak, gyógyszerészeknek magyar és angol nyelven, fogorvostan hallgatóknak magyar nyelven (Bevezetés az orvostudományba, orvosi etika, orvosi antropológia, egészségfejlesztés, tanatológia, orvos-beteg kommunikációs tréning)
Egészségtan tanári szakon népegészségtan oktatás
Szigorlatozatás
Szakdolgozat konzulensi tevékenység
 
Posztgraduális képzés:
Egészségfejlesztő szakképzésben modulvezető, Debreceni Népegészségügyi Iskola
Rezidensképzésben: Kommunikációs tréningvezető
Családorvosok továbbképző tanfolyamain óraadó
Az egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú szakképzésben népegészségtan oktatás
 
Doktori képzés:
Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola: alapító tag, oktató. Ezen iskola keretein belül 5 Ph.D. hallgató konzulense
 
Oktatásfejlesztő tevékenység:
A népegészségtan oktatásának reformja a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen (1993-1998).
A SZTE ÁOK Magatartástudományi Csoportjának tantárgyi programfejlesztése, új tantárgyak akkreditálása a kurrikulumba (Bevezetés az orvostudományba, Kommunikációs tréning, Egészségfejlesztés gyakorlata, Tanatológia, Gerontológia) (1998-).
Debreceni Népegészségügyi Iskola MSci-képzésében Egészségfejlesztés gyakorlata című modul kialakítása és vezetése (2000-).
Orvosrezidens-képzésben kommunikációs tréning kialakítása és vezetése (2000-)
 
Tudományos tevékenység
 
Érdeklődési terület:
  1. A szabad-gyökök toxikológiai vonatkozásai, a Gramoxone mérgezés hatásmechanizmusa és lehetséges ellensúlyozására irányuló kísérletek.
           Ebben a témakörben végzett kutatásait a JATE Biokémiai Intézetének Biológiai Izotóp
          Laboratóriumának és az SZBK Biokémiai Intézetének kooperációjában végezte.
          Kandidátusi értekezésének címe:
            "Az oxigén Szabadgyökök jelentősége a Gramoxone, egy bipiridil tipusú
            herbicid toxicitásában"
  1. Mint experimentális toxikológus részt vett különböző vegyi anyagok toxikológiai vizsgálatában, szakértői vizsgálati eredményeinek száma 20 vegyület akut, és lokális toxikológiai vizsgálati jelentése.
  2. A WHO IPCS csoportjának ideiglenes tanácsadójaként, közreműködött öt vegyi-anyag biztonsági módszertani levelének megalkotásában, és egy peszticid, a Diazinon monográfiájának az elkészítését bízták rá, amely kiadványt 1997-ben elfogadták, 1998-ban megjelent.
  3. Epidemiológiai jellegű kutatásokat 1992 óta végez, amelynek keretében az orvosok és orvostanhallgatók egészségi állapotának feltárását és egészségmagatartását elemezte.
  4. Az egyetemi oktatásfejlesztéssel és az oktatás minőségbiztosításával foglalkozik (orvosképzés fejlesztése, oktatás minőségbiztosítás fejlesztése, egészségfejlesztési tevékenység minőségbiztosítása).
 
Elnyert támogatások
Széchenyi Ösztöndíj 2001-2004
3 megnyert ETT pályázat témavezetője
2 alprogram vezetője
 
Egyetemi feladatok
1983-89 Osztályfőnöki teendők ellátása
199O-től Államvizsga bizottsági tag
1992-től Oktatási bizottsági tag (humán vonal koordinációjáért felelős)
199O-től Orvostanhallgatók az AIDS ellen mozgalom szegedi koordinátora
1992-től 1994-ig Kari jegyző
1996-tól Honosítási bizottsági tag, vizsgáztató
1997-től Kari Tanácstag
2000-től Egyetemi Stratégiai Bizottsági tag
2006-tól Kari Oktatási Minőségbiztosítási Bizottság tagja
 
Külföldi tanulmányutak
1983 Kuba és Havanna Trópusi Intézet
1985 Jugoszlávia, Zágráb Orvosi Kutató Intézet Toxikológiai Osztály
1991 Genf, Egészségügyi Világszervezet, IPCS csoportban ideiglenes szaktanácsadó
1992 Egyesült Királyság Leeds Népegészségtan Tanszék
1992 Egyesült Királyság Alseger Crew Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
1994 Egyesült Királyság Newcastle Egyetem Népegészségtani Tanszék
1997 Egyesült Királyság Leichester WHO-IPCS- Environmental Health Criteria munkaértekezlet
2000 Izrael Beer Sheva Ben Gurion Egyetem Oktatásfejlesztési tanulmányút
 
Külföldi munkavállalás
1989 Új Zéland Otago Egyetem Dunedin Élettani Intézet, vendég-kutató (6 hónap)
 
Társasági tagságok
1974-től MOTESZ tagja
1974-től Magyar Higiénikusok Társaságának tagja
1985-től Magyar Toxikológusok Társaságának tagja
1990-től Népegészségügyi Tudományos Társaságának tagja
1992-től Európai Népegészségügyi Társaságának tagja
1990-től Európai Szabadgyök Kutató Társaság Magyar Tagozatának tagja
1997-2000 Társadalomorvostani Kollégium Titkára
2000-től A Magyar Orvosképzési és Egészségügyi Oktatási Társaság főtitkára
2000-től Az Európai Orvosképzési Társaság (AMEE) tagja
 
Elismerések
Rektori dicséretek: 1981, 1984, 1986, 1994, 1997
Kiváló Munkáért: 1978
Egyetem Kiváló Oktatója: 1988
Freddie Mercury díj: 1994
Kiváló Oktató: 2001
A Kar Kiváló Oktatója: 2002
A Magyar Köztársaság Érdemkeresztje, Bronz fokozat: 2006