Előadónkról

Dr. Barabás Katalin csoportvezető egyetemi docens
SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika Magatartástudományi Csoport
Dr. Barabás Katalin a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi és Orvosi Pszichológiai Csoport csoportvezető egyetemi docense.
1950-ben született Szegeden, általános orvosi diplomát 1974-ben kapott. 1996-ban kandidált, majd 1998-ban habilitált. Három területen tett szakvizsgát: közegészségtan és járványtanból, kísérleti toxikológiából és megelőző orvostanból.
1969-74 között az Orvosi Biológiai Intézet demonstrátora volt, a végzést követően 1974-től 1998-ig a Közegészségtani és Járványtani Intézet, későbbi nevén Népegészségtani Intézet egyetemi oktatójaként dolgozott. 1998 óta a Magatartástudományi Csoport vezetője. Pályafutása kezdete óta oktat, előadásokat, gyakorlatokat tart orvos és fogorvos hallgatóknak, gyógyszerészeknek, főiskolai hallgatóknak graduális és posztgraduális képzésben Szegeden és Debrecenben; ezenkívül konzulensi feladatokat is ellát. A Szegedi Tudományegyetemen a Neveléstudományi Doktori Iskola egyik alapító tagja. 1993 óta foglalkozik oktatásfejlesztéssel, tantárgyi programfejlesztéssel és új tantárgyak akkreditációjával. 2001 és 2004 között Széchenyi ösztöndíjas volt.
Kutatásai során toxikológusként különféle vegyi anyagok vizsgálatában vett részt, ezen területen mint a WHO ideiglenes szaktanácsadója is tevékenykedett. Epidemológiai kutatásokat 1992 óta folytat. Az utóbbi években tudományos érdeklődése az orvosképzés fejlesztése és az egészségfejlesztési tevékenység minőségbiztosítása felé fordult.
Egyetemi feladatai mellett tudományos társaságokban vállal munkát: a Magyar Orvosképzési és Egészségügyi Oktatási Társaság főtitkára és tagja az Európai Népegészségügyi Társaságnak, valamint az Európai Orvosképzési Társaságnak is. AIDS-prevenciós munkáját 1994-ben Freddie Mercury-díjjal jutalmazták, 2006-ban megkapta A Magyar Köztársaság Érdemkeresztje Bronz fokozatát.