Tudományos önéletrajz

Dr. Pósfai György
 
 
Személyes adatok
Születési hely, idő: Szombathely, 1956. 09. 11.
 
Iskolai végzettség
Biológus, 1981, József Attila Tudományegyetem, Szeged
                                      
Tudományos fokozat
Egyetemi doktor, 1983, JATE
Biol. tud. kandidátusa, 1989, MTA TMB
MTA doktora, 2004
 
Munkahely, beosztás
1981-1983 tudományos ösztöndíjas, MTA Szegedi Biológiai Központ (SZBK)
1984-1986 tudományos munkatárs, MTA SZBK Biokémiai Intézet
1987-1989 posztdoktori ösztöndíjas, Wisconsini Egyetem, USA
1989-1992 tudományos főmunkatárs, MTA SZBK Biokémiai Intézet 
1991 vendégkutató, Saclay, Franciaország
1992-1994 vendégkutató, Wisconsini Egyetem, USA
1995- csoportvezető, MTA SZBK Biokémiai Intézet
1997 vendégkutató, Wisconsini Egyetem, USA
1998-2003 igazgatóhelyettes, MTA SZBK Biokémiai Intézet
2004- igazgató, MTA SZBK Biokémiai Intézet
 
Ösztöndíjak, kitüntetések
1981-1984 MTA TMB ösztöndíj
1991 Francia Tudományos és Technológiai Minisztérium ösztöndíj
1996-2000 Howard Hughes Medical Institute, USA nemzetközi ösztöndíj
2000-2003 Széchenyi-ösztöndíj, Oktatási Minisztérium
2006 Straub Plakett, MTA SZBK
 
Szakmai szervezeti tagság
Magyar Biokémiai Egyesület
American Society for Microbiology
 
Oktatás
1997- 2003, Molekuláris biológiai módszerek és Molekuláris bakteriológia tárgyak oktatása az SZTE-n.
 
Kutatási terület
Szintetikus biológiai, genommérnöki módszerek. Enterális baktériumok öszehasonlító genomikája. Az Escherichia coli baktérium genomjának tervszerű redukciója. A mobilis genetikai elemek szerepe az adaptációban és az evolúcióban.