Előadónkról

Prof. Dr. Hannus István egyetemi tanár
SZTE TTK Kémiai Tanszékcsoport Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Prof. Dr. Hannus István a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékének egyetemi tanára.
1950-ben született Besenyőteleken, 1974-ben a József Attila Tudományegyetemen vegyész szakon diplomázott. 1979-ben doktorált, három évvel később kandidátusi fokozatot szerzett, 2000 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora. 1974-től az Alkalmazott Kémiai Tanszék munkatársa, négy éve egyetemi tanára. Külföldi tanulmányútjain járt Japánban, Belgiumban és az Egyesült Államokban.
Kutatásai során a freonok és más klórtartalmú vegyületek adszorpcióját és reakcióját vizsgálja zeolitokon, de korábban foglalkozott szénkémiával és a Fermi-rezonancia tanulmányozásával is. A Természettudományi Karon egyetemi főkollégiumokat és speciálkollégiumokat tart környezetvédelmi technológia, petrolkémia és alternatív energiaforrások témakörében, köztük olyan kuriózumokkal, mint a kémiai Nobel-díjasokat bemutató kurzus.
Nevéhez tíz egyetemi jegyzet, száznál több folyóiratcikk és hat szabadalom fűződik. Több tudományos és szakmai szervezetben tölt be tisztséget: tagja például az akadémia Katalízis Munkabizottságának, a Magyar Zeolit Társaságnak és a Magyar Kémikusok Egyesületének.