Előadónkról

 Dr. Marsi István tanszékvezető főiskolai tanár
 SZTE JGYPK Kémia és Kémia Informatika Tanszék
Dr. Marsi István a Szegedi Tudományegyetem Kémia és Kémiai Informatika Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára.
1954-ben született Szolnokon, 1978-ban diplomázott vegyész szakon a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán, öt évvel később egyetemi doktori fokozatot, 1998-ban Ph.D-fokozatot szerzett.
1978 óta dolgozik a szegedi felsőoktatásban, 1992 óta a Pedagógusképző Kar Kémia Tanszékén, 2004-től a Kémia és Kémiai Informatika Tanszék vezetője. Kémia illetve kémia tanár szakos hallgatóknak tart többek között technológia előadásokat, általános és kémiai informatika gyakorlatot.
Kutatásai középpontjában kémiai folyamatok számítógépes modellezése áll: az olefinek termikus bomlását és polimerek degradációját, illetve a szénhidrogének égése során lejátszódó koromképződést vizsgálja számítástechnikai eszközök segítségével. 2000 és 2006 között vendégkutatói ösztöndíjjal három szemesztert töltött a Karlsruhei Egyetemen és a Karlsruhei Kutatóközpont Műszaki Kémiai Intézetében. Német és más európai kutatóhelyekkel együttműködve részt vett a „Halogéntartalmú elektronikai hulladékok folyamat-integrált termikus és kémiai kezelése és újrahasznosítása” című EU-programban. Eredményeit 24 közleményben és 22 konferenciaelőadásban tette közzé. Oktató-kutató munkásságát 1999-ben Pro Iuventute Díjjal ismerték el.
Egyetemi tisztségei mellett több egyesületben és szakmai társaságban vállal feladatot: tagja az akadémia Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottságának és a Magyar Kémikusok Egyesületének.
Nős, felesége Marsiné Kovács Gabriella nyelvtanár, gyermeke, Marsi Gabriella a Ságvári Gimnázium diákja.