Tudományos önéletrajz

Születési adatok
Hódmezővásárhely, 1943. október 7.
 
Végzettség
1967:Biológia-kémia szakos okleveles középiskolai tanár, József Attila Tudományegyetem, TTK,Szeged
 
Tudományos fokozatok
1986:a biológiai (informatika) tudomány kandidátusa
1987:egyetemi doktor (ELTE Bölcsészettudományi Kar)
 
Munkahelyek
1967-1973:  JATE Központi Könyvtára (könyvtáros)                           
1973-1994:  MTA Szegedi Biológiai Központ Könyvtára (könyvtárvezető)
1994-          SZOTE Központi Könyvtára (igazgató)
2005-          SZTE Egyetemi Könyvtár (szakreferens)
2007-          nyugdíjas
 
Oktatási tevékenység
1995-            Szakirodalmi ismeretek c. kötelező tantárgy a SZOTE Ph.D. hallgatóinak.
1997-            Scientific literature (az angol nyelvű Ph.D. képzés hallgatóinak).
2001-2002:    Bibliometria c. kötelező tantárgy az ELTE könyvtár szakos hallgatóinak.
1995-2004:    A szakirodalmazás technikája c. kötelező tantárgy az SZTE biológia 
                    szakos hallgatóinak.          
1994-            Bibliometria c. speciálkollégium a JGYTF és az SZTE könyvtár szakos
                    hallgatóinak.
1990-            Témavezetőként számos OTDK döntős részvétel és helyezés.
 
Tudományos tevékenység
                   Bibliometria, tudománymetria témakörben 1976 óta mintegy száz
                    tudományos közlemény.
1978:           Az impakt faktor alkalmazása a tudományos teljesítmény értékelésére, 
                   a világon elsőként.
1983:           Az idézési potenciál különbségeinek magyarázata.
                   (Egyszerzős cikk a könyvtártudomány világelső folyóiratában – Journal of the
                   American Society for Information Science – elsőként Magyarországról.)
1984-           Szent-Györgyi Albert tudományos tevékenységének vizsgálata.
1985:           A Price-féle „immediacy effect” hipotézis bizonyítása.
1996-2000:   Automatizált bibliometriai módszer a tudományos magfolyóiratok azonosítására.
1999:           Az informatikai felezési idő paradox változásának megfejtése.
2000:           A publikációs intenzitás és az eredményesség közötti pozitív 
                   korreláció bizonyítása.
2003:           Tudománymetriai módszer az intézményi szervezeti egységek tudományos
                    teljesítményének értékelésére.
2006:           Tudománymetriai módszer az azonos témán dolgozó kutatócsoportok
                   felderítésére és összehasonlító értékelésére.
 
Szakmai szervezeti tagság
1987-2002:   Szerkesztőbizottsági tag a Scientometrics c. nemzetközi tudományos folyóiratban.
1994-2004:   Elnökségi tag a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségében.
 
Kitüntetések
1993:           “Témavezető mestertanár” kitüntetés Mádl Ferenc miniszter úrtól OTDK
                     szakvezetői tevékenységért.
2002:            Tudással Magyarországért emlékplakett.