Előadónkról

Dr. Marton János nyugalmazott könyvtárigazgató
SZTE Egyetemi Könyvtár
Dr. Marton János 1943-ban született Hódmezővásárhelyen. 1967-ben kapott biológia-kémia szakos okleveles középiskolai tanári diplomát a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. 1986-ban a biológiai (informatika) tudomány kandidátusa lett, egy év múlva az ELTE Bölcsészettudományi Karán egyetemi doktorrá avatták.
Mindig könyvtárosként dolgozott. A JATE Központi Könyvtára után 1973-tól az MTA Szegedi Biológiai Központ könyvtárvezetője lett. 1994-től a SZOTE Központi Könyvtárának igazgatója volt 2004-ig, a könyvtár megszűnéséig. Az SZTE Egyetemi Könyvtárából vonult nyugállományba 2007-ben.
A Szegedi Tudományegyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanított biológusoknak, orvostanhallgatóknak és könyvtár szakos hallgatóknak magyar és angol nyelven szakirodalmi ismereteket és bibliometriát. Százat meghaladó bibliometriai és tudománymetriai tudományos közleménye közül kiemelhető az idézési potenciál vizsgálatáról szóló egyszerzős cikke, melyet 1983-ban publikált a könyvtártudomány világelső folyóiratában (Journal of the American Society for Information Science), Magyarországról elsőként.
Szerkesztőbizottsági tagja volt a Scientometrics című nemzetközi folyóiratnak, elnökségi tagja a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének. 1993-ban OTDK Témavezető mestertanári kitüntetést, 2002-ben Tudással Magyarországért emlékplakettet kapott.